Město chce řešit území v Brodcích komplexněLokalitu v Brodcích podle platného územního plánu tvoří pozemky určené k zástavbě typu BI7 – bydlení individuální v rodinných domech. Z celkové plochy přes 10 hektarů město Dobříš vlastní pozemky zabírající 1/3 rozlohy, ostatní pozemky jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Již v roce 2016 podepsalo téměř 600 obyvatel Dobříše petici proti výstavbě v Brodcích. Mnozí obyvatelé tuto lokalitu využívají pro cesty do okolní přírody.

V programovém prohlášení současné koalice Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí je i bod „Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města“. V tomto směru byl také zadán jeden z bodů v připravované změně č. 3 územního plánu, kdy pozemky města v Brodcích mají být změněny na nezastavitelné. Předmětem této změny však není omezení výstavby na pozemcích jednotlivých majitelů.

Na město se v listopadu 2020 obrátilo prostřednictvím advokátní kanceláře 17 majitelů pozemků v Brodcích, kteří mají zájem na svých parcelách stavět. Město si nechalo vypracovat rozbor, jak lze danou situaci řešit. Právníci doporučují řešit území dohodou s vlastníky.
Pokud se město rozhodne bránit dlouhodobě výstavbě, může využít změny územního plánu a pro pozemky změnit regulativ daného území, například z „bydlení“ na „nezastavitelné území“. Takovou změnu by muselo odsouhlasit zastupitelstvo města. V takovém případě však hrozí riziko, že městu vznikne povinnost uhradit kompenzaci vlastníkům, jejíž výši by stanovil soud. Město také může výstavbu blokovat tím, že nepovolí vlastníkům napojení na infrastrukturu (voda, kanalizace), kterou by bylo třeba vést přes pozemky města. O takovém napojení rozhoduje rada města a ta se každé 4 roky mění na základě voleb. To je dlouhodobě obtížně udržitelná strategie.

Proto jsme se v rámci koalice dohodli, že chceme řešit problematiku Brodců komplexně, tak aby nebyla výrazně znevýhodněna ani skupina současných vlastníků stavebních pozemků, ani skupina ostatních obyvatel, pro které je důležitý přístup do okolní krajiny. Nechali jsme zpracovat 6 variant, jak území koncepčně řešit. Jak najít kompromis mezi částí, která do budoucna může být zastavěna, a částí, která zastavěna nebude. Jako nejvhodnější se jeví takzvaná varianta E, kdy podél hlavních cest by byla zachována zeleň, pozemky by tedy zůstaly bez zástavby, a naopak v oblasti přiléhající k existující chatové oblasti by město umožnilo výstavbu za stanovených podmínek. Toto rozložení také odpovídá vlastnictví pozemků, kdy velkou část pozemků určených i do budoucna pro zeleň představují pozemky ve vlastnictví města. K nim se přidal i požadavek jednoho z majitelů, který naopak chce změnit své pozemky v Brodcích na nezastavitelné, což odpovídá tomuto záměru.

V rámci tohoto řešení také vedení města připravuje zadání územní studie pro tuto lokalitu. Taková studie podrobněji definuje, jak bude uspořádána výstavba, kudy povedou cesty, kde bude veřejná zeleň apod. Územní studie Brodce by měla být dokončena do února 2022.
Vedení města již vyzvalo k jednání vlastníky pozemků v Brodcích. Pro to, aby v lokalitě vznikly souvislé pásy bez zástavby a naopak aby nová zástavba byla koncentrována do urbanistických celků, má vedení města zájem dohodnout se s majiteli některých pozemků směnu za pozemky města v této lokalitě. Při jednáních diskutujeme také o potřebných investicích do vybudování infrastruktury (přivedení vody, kanalizace, výstavba cest). Vzhledem k tomu, že město nebude zastavovat své pozemky, nebude logicky ani investovat své prostředky do jejího vybudování a případný souhlas s výstavbou tak bude podmíněn tím, že si vlastníci budou infrastrukturu sami financovat. Současný platný regulativ územního plánu v této lokalitě umožňuje pouze výstavbu rodinných domů, i nadále v lokalitě nelze stavět bytové domy či větší zařízení pro ubytování, stravování či služby.

Pavel Svoboda, Tomáš Vokurka, Miroslav Sochor
za koalici Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí

Reklama

Předchozí článekMěsto Dobříš chystá za účasti Armády České republiky odhalení pamětní desky generálmajora i. m. Josefa Balabána
Další článekTrnka se zapojila do projektu Kameny zmizelých