MESOH z pohledu občanaCo přinesl první rok fungování MESOH? Statistika zapojení občanů zveřejněná na stránkách města není lichotivá. Roční zkušenost odhaluje, že jsou podmínky slev nastaveny vůči jednotlivým skupinám občanů asymetricky a diskriminačně. Nejméně výhodný je systém pro obyvatele bytových domů s trvalým bydlištěm na Dobříši. Naopak nejvýhodnější je pro osoby bez trvalého bydliště, které neplatí žádný poplatek, případně poplatek jen za 1 osobu, pokud zde vlastní nemovitost. Je zde hodně prostoru ke zlepšení na straně občanů i na straně radnice. Nedávné zvýšení poplatku za odpad může odradit i skalní příznivce třídění. Město nedávno vyslalo svým občanům jasnou zprávu: Třiďte a získejte slevu, a to třeba ve formě navýšení poplatku o 36 %.

Věřím, že motivace ke třídění odpadů je správná cesta. Na druhou stranu by byla chyba zavírat oči před nedostatky celého systému. Stále zůstává řada otázek k diskuzi:

  • Proč město tak výrazně zvýhodnilo všechny osoby bez trvalého bydliště na Dobříši, přestože jich zde žije možná několik tisíc?

Odpověď vedení města:

To určitě není záměr města. S problematikou obyvatel, kteří ve městě žijí, ale nemají trvalý pobyt, se potýká řada obcí a měst. Zatím neexistuje jednoznačný postup, jak počet lidí zmapovat a přesvědčit je k placení místního poplatku.

  • Poplatek naopak platí i občané Dobříše, kteří ve městě nežijí. Například studenti žijící v Praze, kde je zavedena platba dle obsluhy nádoby, platí poplatek za komunální odpad 2×.

Odpověď vedení města:

Ano, je to bohužel tak. Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby defi nované v obecně závazné vyhlášce. Jedná se například o osoby v dlouhodobé hospitalizaci, dlouhodobě žijící v zahraničí nebo ve výkonu trestu.

  • Proč doposud nemáme uživatelsky přívětivé řešení pro biologický odpad v bytových domech? Jejich obyvatelé jsou systémem sankcionováni, protože nemají možnost získat body za třídění bio odpadu. Bio odpad tak nadále tvoří velký podíl směsného odpadu na Dobříši, protože ne každý s ním pravidelně jezdí do sběrného dvora. Jako pozitivní fakt lze zmínit, že město již umístilo 5 BIOtejnerů. Bude jich však nepochybně potřeba mnohem více.

Odpověď vedení města:

V letošním roce se zaměříme především na podporu třídění odpadu v bytových domech. V návrhu rozpočtu je položka pro 5 nových BIOtejnerů právě pro bytové domy. Další změny budeme realizovat po dohodě s jednotlivými SVJ.

  • Proč jsou obyvatelé bytových domů zaregistrovaní ke sběrným hnízdům systémem sankcionováni za to, že sem ve velké míře odkládají odpad i ostatní obyvatelé, ať už registrovaní v MESOH, či nikoliv? Všechny zde odložené odpady jsou rozpočítány jen mezi zde registrované osoby, ty pak těžko mohou získat EKO body za snižování produkce odpadů.

Odpověď vedení města:

Řešením je obyvatelům bytových domů umožnit vznik tzv. uzavřeného hnízda. To jsou uzamykatelné nádoby pouze pro daný dům. Musejí se na tom však obyvatelé daného SVJ shodnout.

  • Město Dobříš plánováno v roce 2020 vybrat 6 mil. Kč za komunální odpad, ale dle aktuálního rozpočtového opatření vybralo pouze 4,3 mil. Kč. Kam se poděl rozdíl? Kolik občanů poplatek nezaplatilo? Jak efektivní je vymáhání dlužných částek a jaké dodatečné náklady tím městu vznikají?

Odpověď vedení města:

V rozpočtu na rok 2020 byla původně částka z výběru poplatku 6 mil. Kč, protože návrh vznikal na podzim 2019 v době, kdy jsme uvažovali o poplatku ve výši 750 Kč. Vzhledem k nejasnostem okolo hospodaření Dokas byl nakonec rozhodnutím zastupitelstva schválen poplatek nižší, 550 Kč. Oprava v rozpočtu proběhla až při schválení rozpočtového opatření na podzim 2020. Dlužné částky za jakékoli poplatky jsou vymáhány formou upomínek.

  • Město odůvodnilo zvýšení poplatku mimo jiné tím, že „…na likvidaci odpadů město v roce 2020 vynaložilo 11 mil. Kč.“ Částku kolem 10 mil. Kč však město vynaložilo i v roce 2019 a cca 9 mil. Kč v předchozích letech.

Odpověď vedení města:

Město dlouhodobě svoz a likvidaci odpadů od občanů dotuje. Myslíme si, že promítnutí nákladů do poplatku je správný krok. Systém MESOH poskytuje slevy těm, kteří dbají na snižování směsného komunálního odpadu.

  • Město plánuje v roce 2021 zaplatit za odpadové služby společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., již 12,4 mil. Kč. Jak dobře město vykonává svá vlastnická práva a tlačí DOKAS k vyšší efektivitě a snížení poplatků za služby? Bude jediným hmatatelným výsledkem změny jednatele společnosti v minulém roce další navyšování nákladů pro město?

Odpověď vedení města:

Nový jednatel má ve své manažerské smlouvě kritéria, která jej motivují mj. k efektivnímu provozu společnosti. V průběhu loňského roku byl také v DOKASu zaveden nový manažerský informační systém, který předkládá detailní informace o hospodaření společnosti. Členové dozorčí rady tyto reporty procházejí s jednatelem každý měsíc.

  • Máme tedy očekávat každoroční zvyšování poplatků za odpad, když město platí DOKASu stále více peněz, a naopak občané zapojením do MESOH získají vyšší slevy? V tom případě by bylo vhodné přejmenovat celý systém na DEMESOH (demotivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství).

Odpověď vedení města:

Devět z deseti odborníků se shoduje, že náklady na svoz a likvidaci odpadů budou trvale růst. Souvisí to i s celoevropskými změnami a očekávaným zákazem skládkování v ČR. Odpad z Dobříše se po uzavření skládek bude muset vozit do spaloven v Mělníku, Plzni nebo Českých Budějovicích. To vše povede k vyšším nákladům. Jedinou cestou, jak každý z nás může tyto náklady omezit, je svědomité třídění a omezování vzniku směsného komunálního odpadu. V roce 2019 připadalo na každého obyvatele Dobříše 158 kg směsného odpadu. Rok 2020 byl atypický vzhledem k opakovanému nouzovému stavu a nucenému pobytu obyvatel doma. Ve městech, kde se snižování odpadů dlouhodobě věnují, dosahují hodnot pod 100 kg na osobu a rok.

Autor článku: Miroslav Brajer,
za vedení města Dobříš odpovídali
starosta Pavel Svoboda
a místostarostka Dagmar MášováPředchozí článekZprávy ze ZŠ
Další článekPoděkování za akci Krabice od bot