MAP I končí, MAP II začínáZa celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděkovala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknínska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete na webových stránkách www.brdy-vltava.cz. V tomto dokumentu jsou identifikovány konkrétní aktivity spolupráce škol a neziskových organizací v území, reflektující potřeby a přání jednotlivých subjektů.

Další aktivitou, která přispěla ke zkvalitnění oblasti školství v regionu, byly organizované vzdělávací semináře pro pedagogy i širší školskou veřejnost. Celkem jsme zrealizovali 21 seminářů zaměřených na různá témata (např. asertivní komunikace a komunikace v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí; právní povědomí pro učitele; nové metody práce v MŠ; badatelsky orientovaná výuka; supervize pro učitele a další). Projekt MAP I byl realizován v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018.

Na setkáních pracovních skupin se nám podařilo připravit také projekty spolupráce škol, které jsme následně zformulovali do projektové žádosti a v únoru jsme podali žádost o navazující projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. V rámci tohoto projektu dojde nejen k aktualizaci stávající rozvojové koncepce školství, ale především k realizaci naplánovaných aktivit. Jedná se o realizaci zájmových kroužků prohlubujících gramotnost žáků (např. dramatický kroužek; tvorba kulis a kostýmů pro divadelní představení; školní časopis), dále se zaměříme na rozvoj polytechnického vzdělávání (např. pořízení vzdělávacích sestav v oblasti techniky a odborné exkurze), posledním blokem aktivit bude tvorba výukových materiálů podporujících vztah dětí a žáků k místu, kde žijí, včetně exkurzí a výletů po regionu. Projekt MAP II bude realizován od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022.

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., Brdy–Vltava, o.p.s.

Reklama