MAP I končí, MAP II začínáZa celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděkovala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknínska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete na webových stránkách www.brdy-vltava.cz. V tomto dokumentu jsou identifikovány konkrétní aktivity spolupráce škol a neziskových organizací v území, reflektující potřeby a přání jednotlivých subjektů.

Další aktivitou, která přispěla ke zkvalitnění oblasti školství v regionu, byly organizované vzdělávací semináře pro pedagogy i širší školskou veřejnost. Celkem jsme zrealizovali 21 seminářů zaměřených na různá témata (např. asertivní komunikace a komunikace v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí; právní povědomí pro učitele; nové metody práce v MŠ; badatelsky orientovaná výuka; supervize pro učitele a další). Projekt MAP I byl realizován v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018.

Na setkáních pracovních skupin se nám podařilo připravit také projekty spolupráce škol, které jsme následně zformulovali do projektové žádosti a v únoru jsme podali žádost o navazující projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. V rámci tohoto projektu dojde nejen k aktualizaci stávající rozvojové koncepce školství, ale především k realizaci naplánovaných aktivit. Jedná se o realizaci zájmových kroužků prohlubujících gramotnost žáků (např. dramatický kroužek; tvorba kulis a kostýmů pro divadelní představení; školní časopis), dále se zaměříme na rozvoj polytechnického vzdělávání (např. pořízení vzdělávacích sestav v oblasti techniky a odborné exkurze), posledním blokem aktivit bude tvorba výukových materiálů podporujících vztah dětí a žáků k místu, kde žijí, včetně exkurzí a výletů po regionu. Projekt MAP II bude realizován od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022.

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., Brdy–Vltava, o.p.s.

Reklama

Předchozí článek11. Dobříšská želva 2018
Další článekMAS Brdy–Vltava rozděluje dotace v následujících oblastech