Kulturák nebo knihovna?První polovina tohoto roku se nesla ve snaze města o zbourání staré zchátralé budovy kina v Dobříši a postavení nějaké nové smysluplné budovy. Město nechalo vypracovat nový projekt, který zrušil úmysl postavit zde knihovnu a nahradil ji spolkovým domem, potažmo spíše novým kulturákem. Na prvním kulatém stolu se nám snažili představit tento projekt a musel jsem uznat, že jsem po dlouhé době neměl žádných námitek a dokázal jsem se se záměrem ztotožnit a celkově se mi i projekt líbil. I když by se v něm vždy daly udělat úpravy, které by mohly více vyhovovat zadanému záměru. Co víc, město Dobříš by konečně dostalo pořádnou budovu pro kulturní akce, jakými jsou divadelní představení, hudební produkce a dokonce i kino, čímž by skončilo provizorium KD v budově místní synagogy. Využívat menší sály pro místní spolky by byl jenom bonus, ale nemusela by to být priorita. Myslím, že je zde hospod a jiných podobných podniků, kde se mohou spolky scházet, dost, a alespoň by podpořily místní podniky, což jako Okrašlovací spolek města Dobříše děláme pravidelně již nějakou dobu. Bohužel přišel v našem městě standardní kotrmelec a dobrý projekt byl nahrazen zase něčím jiným. V současnosti považuji prostory, které využívá místní městská knihovna, za dostačující, a pokud by chtělo město rozšiřovat pole působnosti, vždy by mohlo udělat další pobočku, třeba na Větrníku, kde jsou lidé od knihovny opravdu vzdáleni. Považuji práci, kterou pracovníci knihovny odvádějí, za výbornou, ale jenom protože knihovna je přesně tam, kde má být, a to v dosahu škol, bez zdlouhavého přesunu tříd přes náměstí. V tomto bohužel nebudu nikdy zastáncem přesunu. Město Dobříš by se proto mělo soustředit na vybudování smysluplného sídla kulturního střediska, které by si daleko více zasloužilo nové prostory pro rozšíření svých aktivit.

Petr Kadlec, předseda Okrašlovací spolku města DobříšePředchozí článekCena Josefa Vavrouška byla udělena občanovi našeho města
Další článekLetní zpráva Okrašlovacího spolku Dobříš