Koroze potrubí a únik čpavkuVýraznou korozi, především ve čpavkovém rozvodném potrubí, zjistil revizní technik při prohlídce na zimním stadionu v Dobříši. Kromě toho zaznamenal mírný únik čpavku na potrubním roštu ledové plochy. „Pokud by došlo k opravě zjištěných netěsností na ocelovém potrubním rozvodu, nelze vyloučit, že dojde při následném provozu k dalším netěsnostem,“ píše v posudku ze 7. 12. 2018 Stanislav Čermák a uzavírá, že chladicí zařízení v tomto stavu nelze provozovat. Při zásahu amoniakem (čpavkem) hrozí různě závažná zdravotní rizika. Zimní stadion v Dobříši proto zůstane tuto sezonu uzavřen.

Při pohledu do minulosti zjistíme, že již v letech 2015 a 2016 jiný revizní technik ve zprávách opakovaně upozorňoval, že trubkovnice a rozvaděče podél ledové plochy jsou na hranici životnosti. Pro zaručení bezpečného a spolehlivého provozu zimního stadionu doporučil provést výměnu celé ledové plochy včetně rozvaděče a dožilé potrubní rozvody chladicího média (čpavku) nahradit novými.

Revizi technického stavu zimního stadionu, která rozhoduje o tom, zda bude provozuschopný, objednává každoročně před zimní sezonou jeho provozovatel – společnost Dokas Dobříš, s.r.o. V roce 2015 a 2016 se revize uskutečnila už v polovině listopadu. Tentokrát společnost Dokas zaslala městu Dobříš negativní zprávu o stavu chladicího zařízení až 10. 12. 2018. K tomu se vyjádřil jednatel společnosti Jan Marek následovně: „Co se týče termínu prováděných revizí a zprovoznění technologie, …, vždy se tak děje v listopadu a prosinci. Technologie a rozvody čpavku jsou tak staré, že se vždy reviduje aktuální stav před spuštěním. V tomto roce jsme nedostali revize z důvodu, že při tlakových zkouškách došlo 3× za sebou k úniku čpavku vždy na jiném místě rozvodů, což by se např. v září ještě neprojevilo.“

Jako náhradní řešení se nabízel pronájem mobilní ledové plochy. Tuto možnost diskutovala rada města na svém jednání 17. 12. 2018. Cena za pronájem mobilní ledové plochy o velikosti 15×30 m se pohybuje v rozmezí od 900 000 Kč do 1 200 000 Kč (bez DPH), zhruba na tři měsíce. K této ceně je potřeba přičíst i další náklady na technické, energetické a personální zdroje. Celkově se pak náklady na sezónní bruslení vyšplhají minimálně na 1,5 milionu Kč.

Na tento záměr však nejsou v rozpočtu města vyčleněné finanční prostředky. Zastupitelé by proto nejdříve museli schválit navýšení rozpočtu na svém zasedání 20. 12. 2018. Teprve poté by se mohlo vypsat zadávací řízení na dodavatele mobilní ledové plochy. I kdyby město vyhlásilo zadávací řízení 21. 12. 2018, tedy hned v pátek ráno po jednání zastupitelstva, reálná šance na instalaci mobilní ledové plochy, s ohledem na svátky vánoční a novoroční, by připadala až na konec ledna. Přitom od začátku března 2019 má začít rekonstrukce chladicího zařízení a ledové plochy stadionu.

Stručně řečeno, lhůty pro dodržení zákona o veřejných zakázkách neumožňují v takto časově omezeném prostoru smysluplný pronájem mobilního kluziště. Jeho provoz by za dané situace nebyl efektivní a hospodárný.

Jana Vlnasová, starostka

Reklama

Předchozí článekJaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?
Další článekHavarijní stav střechy nad tělocvičnou 1. ZŠ odstraněn