Knihovna a spolkový dům: 2 v 1!

Změna je dobrá

Ve čtvrtek 20. dubna, tři minuty před půlnocí, odhlasovalo dvanáct dobříšských zastupitelů změnu projektu spolkového domu, a to jednohlasně. Věcné a zasvěcené připomínky jak mnoha občanů, tak samotných zastupitelů prokázaly, že aby spolkový dům mohl skutečně uspokojit kulturní a občanské potřeby města a vhodným způsobem doplnit stávající nabídku volnočasových aktivit, je třeba upravit jeho koncepci. Po dlouhé a občas i bouřlivé debatě nakonec padlo jednohlasné rozhodnutí, že součástí nové budovy se stane též moderní knihovna.

Spolky, kino, knihovna – komunitní centrum

Městská knihovna Dobříš tak po přestěhování do nových prostor bude moci dále zlepšovat své služby nejen pro své čtenáře (kteří čítají přes 20 % dobříšských obyvatel), ale pro celé město: Spolky zde budou moci využívat prostory, odpovídající jejich potřebám (včetně samotných sálů a kluboven knihovny) a jsme připraveni provozovat i kino.

Konsensus místo rivality: skvělé!

Děkujeme Ing. Ivu Salcmanovi za to, že inicioval jednání o změně projektu, děkujeme přítomným občanům za velmi cenné podněty během tohoto jednání a děkujeme všem dvanácti zastupitelům, kteří byli schopni po šestihodinovém jednání věnovat další hodinu této otázce, odsunout stranou politickou hru a učinit ne zcela jednoduché – rozhodně však výborné – rozhodnutí. Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, filmoví fanoušci, členové spolků i vy všichni, kdo hledáte vhodné místo pro své soukromé či občanské aktivity, těšte se: spolkový dům (ať už se bude jmenovat jakkoli) tu bude pro vás pro všechny. Těšíme se na něj a v něm na vás.

Za Městskou knihovnu Dobříš, jež má budoucnost, Romana BodorováPředchozí článekMAS a MAP
Další článekUklizeno po Týdnu Země