Klub stomiků ILCO Příbram informuje o své činnosti

Zdroj foto: Freepik.com


Vážení přátelé, dovolujeme si vás oslovit jako „KLUB STOMIKŮ v Příbrami“. Náš klub sdružuje stomiky v okruhu příbramského okresu ve spolupráci s Oblastní nemocnicí v Příbrami a Českým ILCEM v Praze. V našem klubu jsou lidé, kteří jsou po chirurgickém zákroku a mají vyveden vývod některých vnitřních orgánů na povrch těla. Víme, že život těchto lidí není snadný a že se snaží to nedávat na veřejnosti najevo. Klub stomiků v Příbrami sdružuje tyto občany, kterým se snaží pomáhat překonat tyto problémy, ať již po stránce zdravotních pomůcek (poradíme si mezi sebou) či po stránce odstranění studu ve společnosti.

Scházíme se každý 3. měsíc na členských schůzích, kdy mezi nás pravidelně dochází zdravotní sestra stomické poradny a zástupci výrobců zdravotních pomůcek, kteří vysvětlí a poradí, jak s pomůckami zacházet. Proč toto všechno píšeme. Stomici, kteří do našeho klubu z města Dobříš docházejí, vědí, že v okolí jsou lidé, kteří toto postižení mají a váhají mezi nás přijít. Rádi je přivítáme. Zastupitelstvo města Dobříše Klubu stomiků Příbram v rámci svých možností finančně přispívá. Ví, že tak přispívá svým občanům. Patří jim za to poděkování od všech stomiků klubu Příbram.

Hlavním posláním našeho klubu je pomáhat lidem v pooperačním období, kdy jsou propuštěni z nemocnice a musí překlenout zdravotní a společenské problémy. Klub dokáže v tuto dobu pomoci a poradit. Činnost našeho klubu nekončí jen setkáváním na členských schůzích, kde si mezi sebou popovídáme, vyměníme zkušenosti o jiných (nových) pomůckách, něco dobrého doma ženy upečou a přinesou. Je to vždy příjemné posezení. Společně jezdíme na ozdravné pobyty do lázeňských měst či rekreačních oblastí, kde nám poskytnou zdravotní procedury. Přispíváme svým členům dle možnosti na ozdravné pobyty, vstupenky do divadla Příbram, zdravotní procedury a jiné kulturní akce. Zveme ostatní občany se stejným postižením, aby přišli mezi nás a přesvědčili se, že si lidé se stomií mezi sebou dokáží poradit, pomoci i popovídat. Snažíme se, aby život nás občanů stejně zdravotně postižených byl příjemný a spokojený.

Klub stomiků ILCO Příbram, e-mail: ilco.pribram@seznam.cz

Reklama