Kaple sv. Jáchyma bude opět zářit v plné kráseKaple sv. Jáchyma stojící blízko cesty na Rosovice se konečně dočkala opravy. Práce byly zahájeny začátkem června a rozděleny na dvě části. Rekonstrukci vlastní stavby podle projektu pana Ing. Filipa Chmela prováděla společnost CASPINA, s. r. o., vedená panem Danem Hellerem, dřevěný mobiliář – klekátko a oltářní menzu i dřevěné mřížoví, restauroval akademický sochař a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka. Během stavebních prací byla provedena výměna krovu a krytiny střechy. Byly také otlučeny nesoudržné části omítek a nahrazeny novými. Aby již nedocházelo k poškozování stavby vlhkostí, byla kolem celé kaple provedena odvodňovací drenáž, voda byla vedena do vsakovací jímky. Firma provedla venkovní i vnitřní výmalbu a pokládku nové dlažby – uvnitř kaple z cihelných dlaždic, venkovní z valounů. Po celou dobu realizace kontrolovali kvalitu prací zástupci Národního památkového ústavu. Celkové náklady na obnovu kaple byly 800 450 Kč. Celá stavba bude dokončena na začátku října.

Obnova nemovité kulturní památky byla provedena s využitím účelového finančního příspěvku ve výši 99 tis. Kč poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Za město Dobříš Ing. Jitka Šafářová,
referentka přípravy investic


Slavnost otevření kapličky sv. Jáchyma

Město Dobříš a Římskokatolická farnost Dobříš vás srdečně zvou na slavnostní znovuotevření zrekonstruované kapličky sv. Jáchyma, které se uskuteční v neděli 25. 10. 2020 od 14.00 hod.

Slavnost bude zahájena před radnicí města na Mírovém náměstí, odkud půjde průvod účastníků v čele s dobříšským farářem Angelem Scaranem směrem ke kapličce sv. Jáchyma, která je odtud vzdálená necelé 2 km. U samotné kapličky pak proběhne kratší obřad s žehnáním, který povede biskup pražské arcidiecéze Mons. Zdenek Wasserbauer. Na závěr bude pro všechny přítomné připraveno malé občerstvení.

Zpracováno redakcí

Reklama

Předchozí článekRoboti na Čapkově Strži
Další článekPozvánka na slavnostní pochod na Čtyřmezí 2020