Kam s ním aneb Pytlový systém sběru tříděného odpadu v lokalitě Malá Strana, Dobříš

Dovolte mi krátkou reakci na článek „Stručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše konaného 9. února 2017“. V části Diskuze je napsáno: “Z řad veřejnosti vystoupila Ing. R. N., poděkovala zastupitelům za možnost zavedení nového systému třídění, uvedla, že se vše vrátilo do normálního stavu, občané jsou spokojeni, třídí víc a lépe…“ V žádném případě nechci ztrácet čas planými polemikami.

Obhajovat své názory a zájmy je samozřejmé. Zásadou ale je, pokud si troufám, veřejně hovořit i za ty druhé, mít k takovému jednání jejich svolení, a to jste Vy, paní Ing. R. N., určitě neměla. Zajímalo by mě například, na základě čeho jste byla schopna po měsíci a jednom týdnu zhodnotit pilotní projekt pytlového svozu odpadu v lokalitě Malá Strana, když i vedení radnice informovalo, že k vyhodnocení projektu dojde na konci března? Jaká objektivní čísla tedy máte k dispozici, která by Vás opravňovala k pronášení Vašich smělých až odvážných tvrzení o spokojenosti občanů, o tom, jak třídí víc a lépe? Myslela jste tím i skleněný odpad? Kolik spoluobčanů jste ve svém průzkumu oslovila?

Dovolte, abych připomněl existenci petice spoluobčanů pod názvem: „NE odstranění sběrného místa tříděného odpadu v lokalitě dolní části Hálkovy ulice. ANO zachování tohoto sběrného místa pro občany v této lokalitě.“ Vznikem a podpisem této petice nejen Vám, paní Ing. R. N., panu Mgr. V. T., ale také vedení města spoluobčané vyjádřili svůj názor na danou problematiku. Ano, tato petice byla projevem vůle všech jejích signatářů, kteří preferovali stávající a fungující kontejnerové třídění odpadu. Ta rozhodně neplácala do pléna slova díků jednotlivce, který své osobní zájmy povyšuje nad zájmy většiny a ještě si troufne za tuto většinu hovořit?

Jsem přesvědčen, že právě opakované požadavky na zrušení kontejnerového stání v dolní části Hálkovy ulice, iniciované Ing. R. N. a Mgr. V. T., a tím často vyvolávané konflikty se svými sousedy, pak, bohužel, ovlivnily dění v podstatně rozsáhlejší lokalitě Dobříše, tj. v lokalitě Malé Strany, a byly impulsem pro vedení města, aby zde, k uklidnění situace, byl zaveden pilotní projekt pytlového svozu odpadu.

Chápu snahu vedení města o řešení problematiky, ale bylo by na místě uvědomit si, že veřejná správa i na úrovni obce je spravováním věcí veřejných ve veřejném zájmu, nikoli prosazování zájmu jednotlivce/ů na úkor zájmu většiny.
Na jednu stranu chápu euforii z úspěchu prosadit vlastní zájem, kterou paní Ing. R. N. má. Na straně druhé nechápu, za jakou cenu… Není lepší, když zvítězí zdravý rozum, dobré mezilidské a především přátelské sousedské vztahy nad vlastním zájmem?
Doufám v uskutečnění objektivních závěrů vycházejících z podložených a relevantních zdrojů. Vyhneme se tak planým, podjatým a emotivním vyjadřováním zainteresovaných stran!

Ing. Novák, DobříšPředchozí článekKrásnější a rozkvetlá Dobříš
Další článekJak by mohla vypadat Dobříš v roce 2030?