Jak by mohla vypadat Dobříš v roce 2030?

Touto otázkou se zabývalo setkání s názvem „Dobříš 2030“, které se konalo ve čtvrtek 9. března v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Setkání se na pozvání organizátorů zúčastnilo okolo sedmdesáti lidí. Vesměs to byli občané, o kterých si myslíme, že se nějakým způsobem spolupodílí či mají zájem na veřejném dění v našem městě. Mezi pozvanými byli například zástupci vedení města, zástupci podnikatelské sféry, vedení zámku a lesů knížete Colloreda-Mannsfelda, skauti, zástupci gymnázia, lidé, kteří se podílejí na sportovních aktivitách města a další. Formát tohoto večera se opíral o 7 prezentací, kde se každá z těchto prezentací dívala na budoucnost Dobříše z jiného úhlu pohledu. Každý z přednášejících se musel zhostit nelehkého úkolu vejít se s prezentací své vize do časového limitu 365 vteřin. Chtěli bychom tímto prezentátorům za jejich energii i odvahu poděkovat.

Seznam prezentací s tématy byl následující:
• RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. – Rozvoj Dobříše po stránce ekonomické a sociální
• Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. – Město, prostor a jeho skryté fenomény
• Ing. Lukáš Hořejší – fin. ředitel a jednatel společnosti Doosan Bobcat – Bobcat & Dobříš
• Bc. Markéta Dvořáková, DiS. – Dobříš zdravá a sociální
• Slavomír Lener – Sport pro širokou veřejnost
• doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. – Město a technologie
• RNDr. Jiří Kastner – Dobříš, centrum regionálního školství

Po prezentacích proběhla zajímavá reflexe účastníků večera, navazující na obsah prezentací, a diskuse na téma „Dobříš 2030“. V závěrečné fázi večera byla příležitost se vzájemně setkat, seznámit a popovídat si u skleničky vína, kávy či čaje o tom, jak kdo vidí budoucnost našeho města, co udělat v dalších letech pro to, aby Dobříš byla krásnějším a plnějším místem pro život. To, že bylo toto setkání pro jeho účastníky příjemné, přínosné a smysluplné, myslíme, potvrzuje nejen početná účast pozvaných, ale i živé diskuse, které následovaly po prezentacích.

Kdybychom měli za organizátory krátce vypíchnout věci, které nás nejvíce zaujaly a které se nejvíce nesly prezentacemi, tak bychom uvedli zřejmě následující:

• Naše město demograficky poměrně velmi rychle roste ve skupině dětí předškolního a školního věku a ve skupině seniorů a jeho vize musí na tuto skutečnost velmi silně myslet.
• Tato skutečnost se musí nutně odrazit ve snaze města zajistit dostatečnou kapacitu a pestrost výuky škol, včetně gymnázia, mateřských škol, umělecké školy a odborné výuky.
• Rychlý a zrychlující se růst počtu seniorů musí město následovat podporou budování komplexního, kvalitního a kapacitně dostatečně silného systému sociální a zdravotní terénní péče, která umožní seniorům co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.
• Mezi naším městem, podnikateli a společností Doosan Bobcat Dobříš je zatím nedostatečně využitý velký potenciál spolupráce a synergických efektů, které mohou prospět všem zúčastněným stranám spolupráce, i občanům.
• Podpora sportu a kvalitního trávení volného času se městu vždy několikanásobně vrátí a nejde přitom o podporu vrcholového sportu, ale zejména našich dětí.
• Naše město by mělo hrát aktivní roli i v rámci našeho mikroregionu.

Mottem setkání „Dobříš 2030“ by mohla být věta: „Dobříš není městem, které je stvořeno z atomů, ale je městem, které je tvořeno z příběhů lidí.“ Cílem tohoto večerního setkání bylo propojit příběhy několika lidí a vést je i nás k zamyšlení, jak by mohl pokračovat příběh našeho města v dalších letech a jak se na tom můžeme spolupodílet. Snad se nám to alespoň trochu podařilo.

Adam Böhm, Jiří Štěpo a Ivo Salcman, organizátořiPředchozí článekKam s ním aneb Pytlový systém sběru tříděného odpadu v lokalitě Malá Strana, Dobříš
Další článekPilotní projekt pytlového svozu v lokalitě Malá Strana v Dobříši