Informace z 2. ZŠ Dobříš
Sportovně-turistický kurz 6. ročníku v Českých Budějovicích

V 9.00 jsme vyrazili vlakem z Příbrami směr České Budějovice. Ve vlaku byla legrace. Poté, co jsme přijeli trolejbusem na vysokoškolské koleje, kde jsme se hned ubytovali, jsme se šli seznámit s parkem Stromovka, kde jsme se rozdělili na dva týmy – Alfa a Beta – a hráli speciální „schovku“. Následující dny jsme se věnovali orientačnímu běhu (nejprve jsme běhali ve dvojicích a na závěr nás čekal individuální závod) a vodním sportům. Vyzkoušeli jsme si paddleboardy a rafty na divoké vodě v uměle vybudovaném kanálu v Českých Budějovicích. Zahráli jsme si několik turnajů v softbalu, který nás velmi bavil, a turnaj ve frisbee. Měli jsme možnost vyzkoušet také discgolf. Ve čtvrtek večer jsme hráli divadlo a užili si „afterparty“. Poslední den ráno jsme se sbalili, pak hráli různé hry, rozdělovali ceny a diplomy a pomalu se odebírali na vlakové nádraží. Když jsme dorazili do Příbrami, museli jsme se, plni zážitků, bohužel rozloučit. Už se těšíme na další společný výlet.

Žáci 6.B, 2. ZŠ Dobříš


Školní družina ve 2. ZŠ Dobříš

Na naší škole máme už po několik let deset oddělení školní družiny. Zapsáni jsou i žáci ze čtvrtých tříd a několik žáků z pátého ročníku. Na každý školní rok máme dané roční téma, od kterého se pak odvíjí náplň výchovně-vzdělávací práce v jednotlivých měsících. Letos jsme vybrali téma „Ukaž, co umíš“ a budeme se věnovat například těmto tématům: umím být kamarád, mám šikovné ruce, já jsem muzikant, smím prosit, jsem rád v přírodě apod. Plánujeme také různé soutěže, výlety a akce ve škole i mimo školu. V nejbližší době nás čeká návštěva kina v Příbrami a výlet na rozhlednu v Mokrsku.
V letošním školním roce máme také možnost zařadit do programu odpoledních zájmových činností práci v různě zaměřených kroužcích, které mají pomáhat dětem být ve škole úspěšnější. Jedná se o kroužky čtenářské, badatelské a kroužek deskových her.
Naším cílem je poskytovat dětem možnost smysluplného využívání volného času a dát jim příležitost strávit příjemné chvíle se svými kamarády.

Eva Pletichová, vedoucí vychovatelka

Reklama