Informace Obce Stará HuťZprávy z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce schválilo:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2017 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2017
• počet 15 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018–2022
• kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 835/8 o výměře 23 m2 a parc. č. 835/9 o výměře 131 m2 a koupi pozemku parc. č. 204/2 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Stará Huť
• kupní smlouvu na pozemky parc. č. st. 389 o výměře 86 m2 včetně stavby a parc. č. 294/33 o výměře 703 m2, oba v k.ú. Stará Huť
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4 v k.ú. Stará Huť
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6007402/002, Stará Huť, NN od R107 – č.p. 26
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IV-12-6012720/1, Stará Huť, Zahradní, v.v. NN pro parc. č. 65/2
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IP-12-6011994/1, Stará Huť, kNN pro parc. č. 453/45
• rozpočtové opatření č. 6/2018
• Smlouvu o dílo č. 841/TC/DB/2018/022/DBHX na rekonstrukci povrchu komunikací v obci

Zastupitelstvo obce neschválilo zřízení služby Pošta PARTNER.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace pana Radka Řechky a pověřilo starostu obce k jednání s Městem Dobříš ve věci další spolupráce v odpadovém hospodářství.


Pozvánka

na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 10. 9. 2018 od 18 hodin v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.


Nebezpečný odpad

Svoz z parkoviště před obecním úřadem proběhne 15. 9. 2018 v době od 9.19 do 9.34 hod.
Dále pak 20. 10. 2018 od 13.05 do 13.30 hod.


Sběr použitého potravinářského oleje a tuků

Ukládejte použitý olej do PET lahví a ty pak odevzdejte za obecní úřad ve středu v době od 15–17 hod. a v sobotu v od 9–11 hod.
Pomozte nám chránit životní prostředí a především udržovat kanalizační řád a přečerpávací stanice v provozuschopném stavu.


Dodržujme pravidla

Jsme velice rádi, že se v naší obci podařilo udržet obchod s potravinami a dalším drobným zbožím, který je sám o sobě nadstandardně vybaven a s více než vstřícnou provozní dobou.
Nestačí však, že jsou v těsné blízkosti obchodu k využití dvě parkoviště. Ani zákaz zastavení mnohým nezabrání k tomu, aby zablokovali chodník i schody, nezřídka téměř průjezd ulicí. Co je ještě potřeba k tomu, aby dokázali někteří respektovat základní pravidla provozu, slušného chování a vzájemné ohleduplnosti?
Dalším již poměrně rozbujelým nešvarem je ponechávání pejsků před obchodem. Když se tam sejdou až 4 kousky, je to už na pováženou. Jsou jednak očůrané všechny zdi a vstupní prostory, jednak je taková kumulace psů až nežádoucí. Pochopitelně to nemohlo skončit jinak, než napadením bezbranné nakupující.
Děkujeme, že chápete nebezpečnost takového jednání, a nebudete nechávat své psí miláčky bez košíku ve společnosti jiných psů v bezprostřední blízkosti přístupu do obchodu.


Rekonstrukce komunikací Čsl. Armády a dalších

V průběhu měsíců července, srpna a září bude probíhat rekonstrukce povrchu místní komunikace v lokalitě bývalých vojenských bytovek, dále komunikace od parkoviště do chatové oblasti U Pěti lip a další drobné lokální opravy v obci.
Omlouváme se za případné potíže během těchto prací a zároveň žádáme o trpělivost a maximální opatrnost v daných lokalitách v průběhu prací, kdy bude provoz v místě omezen, případně na nezbytně dlouhou dobu úplně zamezen.


Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli dne 19. srpna 2018 na Pouťové posezení na návsi.
Ve 14 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Od 15 hod. vás pak zveme na posezení s písničkami. Přijďte pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť


Pozvánka na Pouťovou soutěž v požárním útoku

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve na již tradiční XI. ročník Pouťové soutěže v požárním útoku dne 18. srpna 2018 od 10 hod. na hřišti TJ Stará Huť. Dětem budou k dispozici nafukovací a jiné atrakce; v areálu bude k dispozici občerstvení a večer hudební produkce.

Reklama

Předchozí článekČinnost městské policie za měsíc květen 2018
Další článekZprávičky z mateřské školičky