Činnost městské policie za měsíc květen 2018Odchyt roje včel, hasiči Dobříš.

1. 5. Špatné parkování v ulici Žižkova a Jiřího Wolkera. Stání vozidel v zákazu stání a před přechodem pro chodce. Uloženy výzvy pro nepřítomné řidiče. Řeší se pokutami.
Stížnosti na nepřizpůsobivé občany neustávají. Požívání alkoholických nápojů, obtěžování občanů – častá záležitost, kterou strážníci řeší v rámci svých pravomocí…
2. 5. Zjištěno odstavené vozidlo bez RZ, TK a povinného ručení, na Větrníku. Po upozornění majitel vozidlo z komunikace odstranil.
2. 5. Neznámý přestupce založil černou skládku a v klidu zmizel. Stalo se na Větrníku u vlakového nádraží. Někdo zde odhodil jízdní kola, která již patří do šrotu a hlavně do sběrného dvora.
2. 5. Součinnost MP s PČR. Jednalo se o manželské neshody, které vyvrcholily v napadení, v části města nad Prachandou. Případ si převzala kriminální policie. Ve 2.15. hod. MP asistovala Policii ČR u dalšího případu, kdy v části města Na Kole došlo k napadení rodičů vlastním synem.
4. 5. Nasazena botička (TPZOV) na osobní vůz v ulici Fričova. Nedovolené stání před vjezdem do garáže. Řešeno pokutou na příkaz.
Upozorňujeme stále na podomní a pochůzkové prodejce. Stalo se: Nabídka na opravy šicích strojů, na levnější el. proud, na kosmetiku, prodej zeleniny, prodej nožů a hodinek apod. Tato činnost je v Dobříši zakázána. Upozorněte prosím MP na tyto zjištěné praktiky ihned.
10. 5. Odchyt včel. Roj včel se usadil na 1. ZŠ. Odchyt včelího roje provedli profesionální hasiči Dobříš.
10. 5. Nahlášena osoba, údajně pod vlivem drog. Osoba, žena r. 1986, se nacházela na příměstské autobusové zastávce na Mírovém náměstí. Bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu. Naměřena hodnota 2,64 promile. Ženě bylo zamezeno nastoupit do dopravního prostředku veřejné dopravy.
12. 5. Nález retro autorádií. Pod pódiem v Kopáčkově dvoře. Na stejném místě byla nalezena i sada chráničů na kolena. Ztráty a nálezy eviduje MP Dobříš, mob.: 602 370 677.
13. 5. V ulici Jeřábová byla nahlášena podvyživená kočka. Toto bylo na místě potvrzeno. Kočka byla strážníky odvezena do kočičího útulku v Kytíně.
13. 5. Opakované, volné pobíhání psa, jezevčíka, v ulici Na Lukách, který nešel odchytit. Nakonec se to podařilo a pes byl umístěn do psího útulku. Majitel obdržel pokutu na příkaz a poplatek za odchyt psa.
17. 5. Pan Z. P. z Dobříše upozornil strážníky, že v ulici Fričova je zaparkované vozidlo a klíčky od vozu zapomněl majitel ve dveřích. Strážníci se již postarali o dořešení. Děkujeme za spolupráci dobříšskému občanovi.
21. 5. Opilý muž se povaloval v proluce hotelu Heinz, než strážníci přijeli, přemístil se na autobusové nádraží. Byl z náměstí vykázán.
26. 5. Stížnost. V západní části města Dobříše došlo k odpalování dělbuchů. Bohužel strážníci nezjistili kde.
27. 5. Bylo oznámeno na služebnu městské policie, že byla fyzicky napadena dívka (14 let) na Mírovém náměstí jinou dívkou (17 let), která ji uhodila otevřenou dlaní do týlu hlavy. Vše údajně ohledně nesrovnalostí uvedených na sociálních sítích. Za přítomnosti zákonného zástupce dívky bylo sepsáno podání vysvětlení. Případ byl poté předán do správního řízení při MÚ Dobříš.
28. 5. Zjištěna černá skládka. Nejspíše pod rouškou noci odložil někdo ke kontejnerům na Větrníku starou postel. Odklidila firma Dokas na náklady města. Bohužel nebyl zjištěn viník. Objemný odpad patří do sběrného dvora!
28. 5. Rušení nočního klidu. Stalo se v ulici Družstevní, kde probíhala domácí oslava. Po oznámení strážníci vyzvali majitele bytu k ukončení oslavy.
28. 5. V ranních hodinách poškodila řidička vozidlo v ulici Jeřábová. Vše nahlásila na MP. Později byl zjištěn majitel poškozeného vozidla. Oba se na místě dohodli.
28. 5. Byla hlášena krádež zboží z prodejny drogérie na Mírovém náměstí. Zloděj utekl, ale ne daleko. Byl dopaden druhý den strážníky, kdy opět kradl v prodejně potravin. S lupem utekl na veřejné WC. Poté byl převezen na služebnu Policie ČR.
30. 5.Sepsán opakovaný dopravní přestupek do správního řízení. Stání v zákazu stání na chodníku a v příslušné parkovací zóně, bez karty. Ulice Kopáčkova. Přestupce se nedostavil na služebnu MP k projednání. Byly mu uloženy tři výzvy.

Příklad z praxe: Parkování na chodníku

  • Řidič nesmí zastavit na místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost jízdy na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
  • Jiní účastníci než chodci nesmějí chodníku užívat (pokud není v zákoně stanoveno jinak).
  • Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, např. vozidlo ponechané na pozemní komunikaci.

    Jedná se o přestupek.
    Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést:

  • Nejdříve je třeba posoudit, zda vozidlo zaparkované na chodníku tvoří překážku silničního provozu či nikoli. Strážník je oprávněn použít TPZOV, stojí-li vozidlo na chodníku a netvoří překážku silničního provozu.
  • Oznámit přestupek a doložit důkazy. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, je strážník oprávněn rozhodnout o odtahu vozidla. Tento přestupek, může strážník vyřešit na místě pokutou, příkazem na místě, do výše 2000 Kč.

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekDěti z OK Dobříš poprvé ovládly krajský pohár
Další článekInformace Obce Stará Huť