Hasík 2018V letošním roce se uskutečnil již 9. ročník výukového programu Hasík – vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Během září a října proběhla setkání našich školených instruktorů s dětmi z 2. a 6. ročníků 2. ZŠ Dobříš. Nově jsme do programu zapojili děti ze ZŠ ve Višňové.

Program se skládá ze tří vyučovacích hodin rozložených do tří týdnů. První dvě hodiny probíhají ve škole a hasiči se v nich formou her a praktických ukázek snaží dětem vštípit základní vědomosti a zásady chování v krizových situacích. Děti se například učí, jak správně nahlásit požár na tísňovou linku, jak se mají chovat při požáru a podobně. Třetí hodina spočívá v prohlídce hasičské zbrojnice a výstroje a výzbroje nejen dobrovolných, ale i profesionálních hasičů, kteří nám vždy vyšli vstříc, dětem se ochotně věnovali a odpovídali na všetečné dotazy. Několikrát se dokonce stalo, že byly děti svědky skutečného výjezdu profesionálních hasičů.
Letos se programu pod vedením instruktorů Radka Studeného, Petra Duchana a Damiana Pelcnera zúčastnilo 154 dětí z „nové školy“ a 31 dětí z Višňové, které na závěr dostaly i propagačně-výchovné materiály, jako jsou omalovánky, vystřihovánky, pexesa a samolepky s hasičskou tematikou. Především si ale, jak doufáme, odnesly užitečné znalosti a vědomosti.
Letos jsme lehčí formou přizpůsobenou věku dětí seznámili s naší prací i dětičky ze soukromé školky Denisy Maškové, která sídlí ve „čtrnáctipatráku“. Ve druhé třídě budou mít při Hasíku náskok…
V příštím roce na jaře máme v plánu do programu zapojit 1. ZŠ Dobříš a ZŠ v Malé Hraštici. Jelikož výuce musíme přizpůsobit naše pracovní aktivity a volný čas, můžeme se bohužel věnovat pouze omezenému množství škol. V nejbližším možném termínu chceme tedy dopřát pětidenní školení v Kamenici dalšímu kolegovi, který by rozšířil náš tým. Toto školení a celý program probíhá pod záštitou Citadely Bruntál a HZS Kladno.
Závěrem chceme poděkovat kolegům z HZS Dobříš a JSDH Dobříš za spolupráci a městu Dobříš za financování školení instruktorů a propagačních materiálů pro školáky.

Vlaďka Studená

Reklama