Nová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch ve městě pomohou v období suchaJaro dospělo do svého finiše a přicházejí letní měsíce, na které se mnozí z nás těší. S příchodem slunečných a teplých dnů nás čeká, podobně jako v minulých letech, období sucha. Do popředí se tedy dostává důležité téma šetření vodních zdrojů, dobříšských nevyjímaje, a lepší hospodaření s vodou obecně.

Abychom v Dobříši přispěli k boji proti suchu a lepšímu zadržení vláhy v půdě, rozhodli jsme se upravit některé parametry při sekání trávy a údržbě zelených ploch, nejen v centru, ale prakticky na celém území města.

Na koordinační schůzce, které byli přítomni zástupci společnosti Dokas, správci a údržbáři městské zeleně, a také paní Belúchová, předsedkyně komise pro životní prostředí a ekologii, jsme se společně dohodli, že zelené plochy rozdělíme do třech základních kategorií, z nichž každá bude znamenat jinou formu údržby zeleně a kosení trávy.

Do první kategorie, kde bude zachována stávající frekvence kosení cca jednou za 4–6 týdnů a tráva bude sekána na výšku cca 6 cm, jsem zařadili prostory dětských hřišť, zátěžovou zeleň v centru města a také zelené plochy v těsné blízkosti obydlí a bytových domů, včetně vnitrobloků. Zde panuje největší pohyb osob, hrajících si dětí či odpočívajících seniorů, je proto žádoucí, aby údržba trávy a její výška umožňovala volný pohyb a nepochybně také snižovala rizika přenosu parazitů, například klíšťat.

Do druhé kategorie, kde snížíme frekvenci sečí a trávu ponecháme vyšší, v délce cca 8–10 cm, jsme určili pásy zeleně zejména kolem silnic a městských komunikací. Zde je žádoucí, aby se vláha již uměla na vyšší trávě lépe udržet, a zároveň jsme se rozhodli provést doplňující výsevy lučních travních směsí pro pestřejší vzhled a vyšší odolnost.

Do třetí kategorie jsme zařadili vybrané lokality, které tvoří souvislejší celky, seč bude probíhat max. 2–3 ročně dle potřeby a trávu necháme růst tak, aby se svým charakterem blížila běžné louce, s nejlepší zádržností vody v půdě a kvetoucími lučními květinami, které mj. jsou bohatou pastvou pro včely i další hmyz. Jedná se zejména o lokality u rybníka Papež, a to jak na straně „pod Kolem“, tak o luka pod Větrníkem, dále pak pásy zeleně na okrajích města, například v lokalitě V Lipkách, U Židovského hřbitova atp. Také v Prokopově zahradě se vrátíme k původnímu záměru ponechat vybranou část parku jako přirozenou rozkvetlou louku. Pochopitelně i v těchto místech se pohybují lidé, venčí své psy nebo chodí na procházky s dětmi. Proto budou stezky i cestičky protínající tyto lokality pravidelně udržovány sekáním na nižší výšku trávy, aby vznikly pohodlné udržované pásy pro pěší.

V neposlední řadě, abychom se lépe vypořádali s následky suchých období a také udrželi co nejlépe přirozenou vlhkost v půdě, rozhodli jsme se, že prakticky u všech stromů, větších keřů či jejich skupin budeme nechávat trávu růst mnohem volněji, s nejnižší frekvencí sečí cca dvakrát případně třikrát ročně. Ideálně okolo stromů a keřů tak vzniknou zelené ostrůvky, které této výsadbě v parném létě jen prospějí.

Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, vím, že existuje řada individuálních názorů, jak by kosení trávy a údržba zelených ploch ve městě měla probíhat. Naším společným cílem by však mělo být, abychom přispěli k rozumné rovnováze mezi uživatelským komfortem, upraveným vzhledem, a především šetrným a udržitelným hospodařením na městské zeleni, které brání půdu před zbytečnými ztrátami vody.

Tomáš Vokurka, místostarosta městaPředchozí článekProgram rozvoje města Dobříše bude mít zpoždění, ale nouzový stav nám plány nezhatí
Další článekGrantové řízení města Dobříše pro rok 2020