10.5 C
Dobříš
Úterý, 4 října, 2022

This Week Trends

Pečovatelská služba města Dobříše je poskytovatelem sociálních služeb. Její činnost se proto řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a podléhá ve smyslu tohoto zákona kontrolám co do rozsahu péče i strukturám uživatelů. Pečovatelská služba se zaměřuje především na...
Dubnové téma Dobříšských listů mi připomíná, jak rozmanité území našeho města je. Jednak zde máme obrovskou výhodu blízkého lesa, a lesnatá krajina je zároveň doplněna loukami, ale i zemědělskou půdou. Druhak se v našem městě nacházejí rybníky Papež a Koryto....
Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš; – Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a stanovy dobrovolného svazku obcí; – sídlo...
Advertising

New Collections

Hot Stuff Coming

Podbrdská výstava nanovo

Již po pětačtyřicáté se letos otevřely pomyslné brány Podbrdské výstavy drobného zvířectva, konané dříve v dobříšském zámeckém parku, v posledních letech pak v parku...

Místostarostka Dagmar Mášová: Ohlédnutí za první polovinou roku 2021 na dobříšské radnici

Vážení občané Dobříše, dovolím si shrnout posledního půl roku práce na radnici, který byl opravdu specifický po všech stránkách. Osobně jsem tento rok začala se svou...

Stručné informace z 21. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. 6. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Pozdější příchod na jednání předem ohlásili: Ing....

Duben buben kedluben, jak je krásné smět jít ven…

…třeba do knihovny! Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, znovuotevření knihovny i realizace dubnových programů samozřejmě závisí na tom, jak a kdy se podaří zvládnout...
Advertising

Popular Gossips