Druhý střípek Gymnastiky Dobříš, z.s.  Přípravky aneb Začínáme s gymnastikou

  Přípravka Mladší dívky

  V přípravce cvičí dívky od 4 let. Tento věk je nejbohatší na změny a je velmi důležitý v oblasti utváření osobnosti, proto se snažíme tréninky vést hravou a zábavnou formou tak, aby se sport stal důležitou součástí jejich života.

  Jedenáct dívek trénuje bývalá závodnice Tereza Pechová, 1 hod. 2× v týdnu. Cvičení soustředíme zejména na rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, pohybové koordinace, kloubní pohyblivosti a správného držení celého těla. Dívky se již seznamují s nářadím – prostná, hrazda, lavička a přeskok, kde se nazpaměť učí sestavy, které pak předvádí na závodech. I přes svůj nízký věk se již účastnily gym. soutěží. Některé mají za sebou už třetí závody, které skončily medailovým umístěním. Do budoucna bychom chtěli gymnastikou trávit více času, aby se dívky mohly dál zdokonalovat v tomto náročném a krásném sportu. Sportovní gymnastika je ideální průpravou pro další sporty. Cílevědomost, vytrvalost, respektování pravidel a chuť na sobě pracovat již od raného věku mají na děti velice pozitivní dopad a ovlivňují jejich další schopnost spolupráce, rozvoje a uplatnění v životě.

  Přípravka Starší dívky

  V přípravce STARŠÍ dívky pravidelně cvičí 13 dívek ve věku 6–7 let, které trénuje trenérka 3. třídy Alena Kopáčková a dva asistenti (Jiří Kopáček a Eliška Krátká). Cílem je rozvíjet v dětech všeobecné pohybové dovednosti. Talentované cvičenky mohou v průběhu roku přestoupit do závodní gymnastiky, kde se již zaměřují na gymnastické soutěže.

  Cvičenky jsou od začátku vedeny tak, aby si vytvořily kladný vztah k pohybu a osvojily si základní gymnastické návyky ve všech disciplínách, a také aby pochopily, jak správně provádět cviky v souladu s jejich fyzickými předpoklady. Kolektiv cvičitelů se snaží, aby se cvičenky navzájem respektovaly, byly k sobě kamarádské a postupně získávaly zdravou soutěživost. Tréninková hodina obsahuje hravou dynamickou rozcvičku, průpravné gymnastické a technické protahování, cviky na posílení hlavních svalových skupin. Dívky se postupně seznamují s veškerým gymnastickým nářadím. Učí se přeskoky přes švédskou bednu, kozu s odrazem z můstku (z trampolíny) a na akrobacii již jednotlivé gymnastické prvky – kotoul vpřed/vzad, stoj na rukách, hvězdu, svíčku, gymnastické skoky, rovnovážné prvky apod.

  Jednotlivé zvládnuté cviky jsou součástí soutěžních cvičení. A hlavně, co je motivuje ke zlepšování osobních výkonů, je možnost provádět těžší cviky na jednotlivých nářadích. To přináší dívkám radost z pohybu a jsou pyšné na to, že umí více než většina dětí v jejich věku.
  Dívky, které mají zájem zkusit si závody ve své kategorii, se dosud zúčastnily závodů v Dobřichovicích, Týnci nad Sázavou a Dobříši. Oceňujeme odvahu V. Dragounové, A. Farské, K. Voděrové, K. Nekvapilové, T. Kulštejnové a E. Láskové vystoupit před rozhodčími, rodiči a v konkurenci dalších cvičenek z jiných oddílů předvést to, co dosud zvládly. Blahopřejeme jim k prvním dosaženým výsledkům.

  Kolektiv Gymnastiky Dobříš

  Reklama