Rozhovor s novým místostarostou Dobříše, Ing. Tomášem Hadžegou

24


Můžete mi říci, proč jste přijal nominaci na místostarostu města Dobříše?

Jistě, pokusím se stručně. Ale nečekejte, že moje rozhodnutí mělo jen jeden důvod. Vzhledem k tomu, že jsem předem věděl o rozhodnutí pana MUDr. Holobrady rezignovat na uvedenou funkci, měl jsem samozřejmě zájem na tom, aby dobříšská ČSSD neztrácela pozice ve vedení města. Kandidoval jsem za tuto politickou stranu, a mám proto nějaký závazek k voličům. Dalším důvodem je skutečnost, že mě aktivita pro město Dobříš hodně baví a předpokládám, že mi pozice místostarosty umožní častější a aktivnější zasahování do rozhodování ve městě.

Pozici místostarosty jste se rozhodl vykonávat jako neuvolněnou. Myslíte si, že i přesto budete mít na město Dobříš víc času?

Je pravda, že jsem chtěl zůstat neuvolněným místostarostou, protože mám poměrně zodpovědnou pozici v Oblastní nemocnici Příbram. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen místostarostou, tak jsem si pracovní úvazek v zaměstnání snížil na 4 dny v týdnu, abych měl pro činnost pro město větší prostor i jako neuvolněný místostarosta.

Myslíte si, že bude více občanů, kteří Vaše zvolení hodnotí pozitivně nebo naopak negativně?

Odpovím příslovím: Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Ale hodnocen bych měl být až po nějakém období ve funkci a ne předem. Opozice samozřejmě moc nadšená není, ale vyjádření pana Mgr. Melši, který konstatoval na zastupitelstvu, že je to lepší, i když ne úplně dobré, je pro mě určitým povzbuzením. Nejvíc negativně hodnotí moje zvolení manželka, která ke mně byla po volebním zastupitelstvu pár dní velmi „nesdílná“.

Změní se Vaše činnosti v rámci vedení města po zvolení místostarostou a jaké oblasti budete mít nadále na starosti?

Neřekl bych, že se moje činnost ve městě nějak zásadně změní, spíš bych řekl, že bude výrazně aktivnější. Jednak z důvodu většího rozsahu času, který budu moci těmto aktivitám z důvodu snížení pracovního úvazku věnovat a dále také proto, že se budu moci účastnit širšího okruhu jednání z různých oblastí. I do budoucna však považuji za svou prioritu finance a rozpočet města, protože téměř veškeré akce mají vždy svůj finanční odraz v rozpočtu. Hlavním smyslem mojí činnosti je podporovat financování rozumných a pro Dobříš potřebných projektů a snažit se zabránit realizaci nerozumných projektů, které se občas také objeví na stole.
Udržet rozpočet města v dobré kondici a zajistit, aby se město nesmyslně nezadlužilo, je dostatečně vážný úkol.

Budete mít podle Vašeho názoru větší vliv na řízení města?

S vlivem na řízení města je to poněkud komplikované. Mnoho občanů si myslí, že největší vliv na řízení města má starosta a místostarostové. Skutečnost je ale trochu jiná. Rozhodujícím řídicím orgánem města je rada města a ta je vždy složena podle koaličních dohod. Vzhledem k tomu, že na Dobříši je voličské spektrum poměrně roztříštěné, tak současná koalice je dokonce čtyřbarevná (ČSSD, STAN, TOP 09, ANO). Proto rozhodování není jednoduché, zásadně ho neovlivní jednotlivci ani politické strany a jde ve většině případů o kompromis. Jestli je to ve finále správně, posoudí až občané města.

Reklama