Rozhovor s novým místostarostou Dobříše, Ing. Tomášem HadžegouMůžete mi říci, proč jste přijal nominaci na místostarostu města Dobříše?

Jistě, pokusím se stručně. Ale nečekejte, že moje rozhodnutí mělo jen jeden důvod. Vzhledem k tomu, že jsem předem věděl o rozhodnutí pana MUDr. Holobrady rezignovat na uvedenou funkci, měl jsem samozřejmě zájem na tom, aby dobříšská ČSSD neztrácela pozice ve vedení města. Kandidoval jsem za tuto politickou stranu, a mám proto nějaký závazek k voličům. Dalším důvodem je skutečnost, že mě aktivita pro město Dobříš hodně baví a předpokládám, že mi pozice místostarosty umožní častější a aktivnější zasahování do rozhodování ve městě.

Pozici místostarosty jste se rozhodl vykonávat jako neuvolněnou. Myslíte si, že i přesto budete mít na město Dobříš víc času?

Je pravda, že jsem chtěl zůstat neuvolněným místostarostou, protože mám poměrně zodpovědnou pozici v Oblastní nemocnici Příbram. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen místostarostou, tak jsem si pracovní úvazek v zaměstnání snížil na 4 dny v týdnu, abych měl pro činnost pro město větší prostor i jako neuvolněný místostarosta.

Myslíte si, že bude více občanů, kteří Vaše zvolení hodnotí pozitivně nebo naopak negativně?

Odpovím příslovím: Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Ale hodnocen bych měl být až po nějakém období ve funkci a ne předem. Opozice samozřejmě moc nadšená není, ale vyjádření pana Mgr. Melši, který konstatoval na zastupitelstvu, že je to lepší, i když ne úplně dobré, je pro mě určitým povzbuzením. Nejvíc negativně hodnotí moje zvolení manželka, která ke mně byla po volebním zastupitelstvu pár dní velmi „nesdílná“.

Změní se Vaše činnosti v rámci vedení města po zvolení místostarostou a jaké oblasti budete mít nadále na starosti?

Neřekl bych, že se moje činnost ve městě nějak zásadně změní, spíš bych řekl, že bude výrazně aktivnější. Jednak z důvodu většího rozsahu času, který budu moci těmto aktivitám z důvodu snížení pracovního úvazku věnovat a dále také proto, že se budu moci účastnit širšího okruhu jednání z různých oblastí. I do budoucna však považuji za svou prioritu finance a rozpočet města, protože téměř veškeré akce mají vždy svůj finanční odraz v rozpočtu. Hlavním smyslem mojí činnosti je podporovat financování rozumných a pro Dobříš potřebných projektů a snažit se zabránit realizaci nerozumných projektů, které se občas také objeví na stole.
Udržet rozpočet města v dobré kondici a zajistit, aby se město nesmyslně nezadlužilo, je dostatečně vážný úkol.

Budete mít podle Vašeho názoru větší vliv na řízení města?

S vlivem na řízení města je to poněkud komplikované. Mnoho občanů si myslí, že největší vliv na řízení města má starosta a místostarostové. Skutečnost je ale trochu jiná. Rozhodujícím řídicím orgánem města je rada města a ta je vždy složena podle koaličních dohod. Vzhledem k tomu, že na Dobříši je voličské spektrum poměrně roztříštěné, tak současná koalice je dokonce čtyřbarevná (ČSSD, STAN, TOP 09, ANO). Proto rozhodování není jednoduché, zásadně ho neovlivní jednotlivci ani politické strany a jde ve většině případů o kompromis. Jestli je to ve finále správně, posoudí až občané města.Předchozí článekTýden bruslení
Další článekDotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“