Dobříšské pískoviště (4)K řadě výročí, která si letos připomínáme, patří i to vztahující se k datu 29. června 1989, kdy byla zveřejněna petice Několik vět. Text neútočil přímo na mocenský monopol KSČ; svým apelem na dialog a svobodnou diskuzi v širším smyslu usiloval o návrat k základním demokratickým hodnotám. Šlo o součást procesu, který uspíšil sametovou revoluci, již doprovázel fenomén nebývalé soudržnosti naší společnosti. Má tehdejší protest něco společného s letošními demonstracemi, které se konaly napříč republikou a také u nás v Dobříši?

Dominantním cílem organizátorů hnutí Milion chvilek pro demokracii je ochraňovat vydobyté demokratické zřízení, které je předpokladem fungující, nestranické občanské společnosti. Je však možné po třiceti letech zopakovat tehdejší „sametový zázrak“ a znovu pospojovat rozpolcenou společnost? Podaří se hnutí Milion chvilek pro demokracii vystihnout a srozumitelně formulovat takový program, s nímž by se dokázalo ztotožnit co nejvíce lidí, a to i na našem „dobříšském pískovišti“?

Po předcházejících letech apatie jistě není snadné opět nalézt odvahu k velkorysosti, vzájemnému respektu a porozumění. Ale za pokus to snad stojí.

Věra Schillerová

Reklama