Dobříš – na Příbramsku nejlepší místo pro životNaše město se nachází ve Středočeském kraji v okrese Příbram v podhůří Brdské vrchoviny. Je městem s tzv. rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří dalších 23 okolních obcí.

Město Dobříš má za sebou bohatou historii, již bezesporu ovlivnil zdejší zámek, který je společně s přilehlým francouzským a anglickým parkem nejvýznamnější stavbou ve městě. V současné době se naše město stále rozrůstá, i když pomalejším tempem než v minulých letech. Díky své výhodné poloze, která nabízí jak výbornou dopravní dostupnost, tak i blízkost přírody, se město jeví jako jedno z velmi dobrých míst pro život.

Počet obyvatel a zajímavosti ze současnosti

„Na počátku roku 2020 bylo v Dobříši k trvalému pobytu přihlášeno 8 781 osob. Do konce srpna počet klesl o 110. Změnu v trvalém pobytu provedlo za prvních 8 měsíců minulého roku 544 osob. Z toho odhlášených bylo 232, přihlášených 147 a změnu v rámci obce nahlásilo 161 osob. V roce 2020 se do konce srpna narodilo 47 dětí, zemřelo 68 osob,“ upřesňuje aktuální čísla k počtu obyvatel paní Jitka Žáčková z odboru správních agend MěÚ Dobříš. V rámci počtu obyvatel je Dobříš po Příbrami druhým největším městem v okrese.
Srovnání obyvatelstva města podle pohlaví ukazuje podobné údaje jako zbytek republiky. Zatímco ve věku do 20 let převažují muži (u nás celkem 88 osob), později se počty pohlaví vyrovnávají. Od 55 let věku převažují v našem městě ženy, celkem ve středních věkových kategoriích žije o 361 žen více než mužů. Kupodivu v nejstarší věkové kategorii se počty obyvatel podle pohlaví opět srovnávají. Celkově počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v našem městě od roku 2016 klesá.
Průměrný věk obyvatel ve městě se pohybuje okolo 40 let. V Dobříši máme dokonce jednu ženu a jednoho muže, kteří jsou starší 100 let. Nejčastějšími jmény užívanými v Dobříš jsou Marie (1 822) a Josef (1 334).

Školství a volnočasové aktivity ve městě

V Dobříši je celkem šest mateřských škol, z nichž tři jsou tzv. státní a jejich správcem je samotné město. Základních škol je ve městě pět, tři z nich patří pod správu města samotného a ostatní jsou soukromé. V oblasti středoškolského vzdělání u nás sídlí Gymnázium Karla Čapka Dobříš a Střední odborné učiliště Hluboš. V rámci vzdělání nemůžeme zapomenout ani na Základní uměleckou školu Dobříš, která funguje již od roku 1946. Podle šetření portálu www.obcevdatech.cz je kapacita mateřských a základních škol nedostačující. Velmi vysoce je pak ale hodnocena kvalita středních škol.
Město Dobříš patří mezi místa s bohatou nabídkou volnočasových aktivit jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Zásadní úlohu v této oblasti zastává Městská knihovna Dobříš, kterou navštěvuje 2 200 aktivních čtenářů a ročně zde pořádají až 600 programů přímo pro školy a mnoho dalších aktivit pro děti a mládež. Významnou oblastí z tohoto pohledu je ve městě také sport. Ve městě funguje hned několik sportovních organizací, které mají ve svých řadách také profesionální oddíly soutěžící na okresní, krajské i celorepublikové úrovni. Podle odhadů navštěvuje pravidelně sportovní organizace v Dobříši přes 1 800 stálých a aktivních členů.

Jak je hodnocena kvalita života v Dobříši?

Podle portálu www.obcevdatech.cz se Dobříš umístila z celkem 206 obcí na 130. místě. Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Celorepublikově první místo obsadily Říčany s nejvyšším indexem kvality života ve výši 10 bodů, následuje Praha, Slavkov u Brna, Brandýs nad Labem a Černošice. V rámci Středočeského kraje se Dobříš s celkovým indexem 4,3 bodu umístila na 20. místě, před námi je například Kladno či Neratovice, za námi Mělník či Kutná Hora.

Na Příbramsku je naše město nejlepší obcí pro život, za námi skončily Sedlčany i Příbram. V širším okolí jsou před námi Hořovice i Beroun. Výsledky jednotlivě hodnocených hlavních kategorií ukazují, že v oblasti zdraví a životního prostředí či materiálního zabezpečení si žijeme v našem městě dobře až nadprůměrně. Výborné hodnocení jsme dosáhli v indexu hazardu a indexu exekucí, nadprůměrně dobré hodnocení máme v oblasti znečištění ovzduší. Velmi špatně jsou naopak v našem městě hodnoceny vztahy a služby. Podprůměrná je dostupnost kina nebo vysoký počet dopravních nehod v obci vztažený na počet obyvatel.

„Nezávislé srovnání desítek parametrů s jinými městy je velmi zajímavé. I když na Příbramsku jsme premianty, ve Středočeském kraji ani celorepublikově naše umístění není dobré, navíc oproti roku 2019 jsme si pohoršili. I tento index kvality života beru jako motivaci pro další práci. Všichni v Dobříši přeci chceme lepší místo pro život,“ říká starosta Pavel Svoboda.

Zpracovala DH
Zdroj informací: www.wikipedia.org,
www.regiony.kurzy.cz, www.mistopisy.cz,
www.obecvdatech.cz, www.czso.czPředchozí článekNástropní malba v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
Další článekPsí útulek Dobříš