Děti se seznamovaly s lesem ve všech jeho podobáchOriginální naučný program nazvaný Do lesa s lesníkem si letos jako první vyzkoušely děti z 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Trnka. Pořádající organizace Nadace dřevo pro život a lesníci ze společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld si pro děti připravili společný zážitkově-naučný program, díky kterému se na jednotlivých stanovištích přímo v lese děti dozvěděly nové věci o zvířatech žijících v lese, práci lesníka, ale i o životě stromů a mnoho dalšího.

Akce se konala tento rok v dobříšském lese u Kodetky. Zdejší lesy jsou v majetku Leonharda Josefa a Kristiny Colloredo-Mansfeld a obhospodařuje je společnost Lesy Colloredo-Mansfeld. Více k dopolednímu programu v lese řekl přímo ředitel společnosti Ing. Michal Pernica, který tuto akci ve spolupráci s paní Ing. Alenou Harmanovou z Městského úřadu Dobříš organizuje pro žáky dobříšských škol již devět let:
„Pro děti bylo připraveno šest stanovišť, na kterých si mohly samy vyzkoušet, co obnáší každodenní práce lesníků. Viděly, jak les vzniká z malého semínka, o které se musí mnoho let lesníci starat a vychovávat mladé rostlinky, a často uplyne nezřídka sto let, než ze semínka vyroste vysoký strom, ze kterého se pak vyrábí nábytek a v dnešní době třeba i oblečení. Děti si mohly vyzkoušet, jak namáhavá práce je zasazení jedné sazeničky lesních dřevin. Naučily se, jak se měří výška a objem stromů, jak se musí stromy vychovávat, a viděly také, jak se stromy kácí a dopravují z lesa ke zpracovatelům. I přes neustálý rozvoj technologií viděly, že se lidé stále neobejdou bez pomoci zvířat, v tomto případě koní, při práci v lese. V lese ale kromě stromů žije i mnoho druhů zvířat, která se děti naučily poznávat a dozvěděly se, jak žijí, jak se chovají a jak se dorozumívají. Již tradičně jsme pro ně s kolegy připravili stanoviště, kde si samy mohly vyzkoušet práci se dřevem a jinými přírodními materiály. K lavičkám, krmítkům, hmyzím domkům přibyla dřevěná postavička sněhuláka, kterou si nazdobily a odnesly s sebou do třídy.“

Děti program opravdu bavil. Nadšeně obcházely jedno stanoviště za druhým, hltaly informace od lesníků, sledovaly, co vše se v lese děje, poznávaly ho z úplně jiného pohledu, a nakonec z lesa vůbec nechtěly zpátky do školy. A díky dětské pohotovosti se nejednou pobavili i samotní lesníci. Například když se jeden z lesních pedagogů u stanoviště s poznáváním lesních zvířat zeptal, na které místo na obrázku krajiny patří bažant, jeden z žáků mu pohotově odpověděl: „Na pekáč!“

Z této letité spolupráce má stále velkou radost také Ing. Alena Harmanová z města Dobříš:
„I po těch letech, co akci pomáhám tvořit, mne stále baví. Líbí se mi, že má opravdu smysl. Lesní pedagogové jsou skutečně na vysoké úrovni a jejich vyprávění je i pro mne stále hodně poutavé. Vidím, že některé pro mne jasné souvislosti se snaží děti pochopit až v lese při této akci. Také se zde naučí, že k lesu je nutno přistupovat s pokorou, aspoň v duchu poděkovat vlastníkovi, že se o les stará a umožňuje jim si tyto zázraky přírody stále vychutnávat. Také věřím, že přenášejí tyto informace dál, při vyprávění o svých zážitcích ze školy. Možná trochu převychovají i své dospělé.“
Na cestu zpět do školy po programu dostaly děti od města navíc sladkou odměnu v podobě perníčků.

„Program Do lesa s lesníkem má zvláště v dnešní době velký význam. To, že děti dojdou do lesa po svých, že se dozví, že stromy ve většině někdo sázel a sází, že si samy pár stromů zasadí, to jsou informace, které je lepší zažít než jen o nich číst v učebnici. Rád se těchto akcí účastním, i pro mne je radost na půlden vyrazit z kanceláře do lesa a dozvědět se, jak na tom jsou lesy v okolí Dobříše i v celé ČR a co jejich správci chystají. Les není samozřejmost a já upřímně přeji všem, co se o ně starají, trpělivost a zdravý úsudek. Tak budou mít i příští generace šanci lesy kolem Dobříše poznávat z blízka jako my dnes,“ dodal k akci starosta města Dobříše Pavel Svoboda.

Akce proběhla letos ještě jednou v podobném duchu pro děti ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35. Ty se vydaly do lesa nad Bzdinkou, kde byl program připraven pod záštitou společnosti Colloredo-Mannsfeld, na majetku Jeroma Colloredo-Mannsfelda.

Denisa Havlíčková

Reklama

Předchozí článekKnihovna: trénování paměti, BOoK CON i slam
Další článekZahájení školního roku ve 2. mateřské škole Dobříš