Co se dělo o prázdninách na „Starce“?Měsíce červenec a srpen byly na naší škole ve znamení oprav a úprav

V prostorách chodeb u tělocvičny naší základní školy se realizovala instalace nového dřevěného obložení a nová výmalba.
Přímo v budově školy byla zahájena další etapa nátěru soklu na chodbě ve 2. nadzemním podlaží a výmalba některých tříd. Zajištěn byl také nákup a dále instalace nových interaktivních sestav do tří tříd. V další části tříd naší školy bylo instalováno nové dřevěné obložení na stěnách.

Pracovalo se i okolo školy. V prostoru kolem dřevěné hrací sestavy vedle školní budovy jsou nově z bezpečnostních důvodů zabudovány gumové obrubníky. Část vnějšího pláště naší budovy z ulice Školní pak dostává „nový kabát“.
A novinky máme i co se týká našeho pedagogického sboru. Od nového školního roku bude zajištěna výuka za pomoci dalších, nově nastoupivších učitelů. Pro zajištění individuální péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami bude posílen kolektiv asistentů pedagoga.

Mgr. Jaroslav Motejlek,
ředitel Základní školy Dobříš,
Komenského nám. 35


Něco končí a jiné začíná…

I přes velmi obtížný průběh školního roku jsme se mohli již tradičně rozloučit s žáky devátých ročníků v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. Deváťáci s chutí a s vtipem, ale mnozí i se slzou v oku zavzpomínali na své začátky ve škole, na své zážitky během celých devíti let.

Ve školním roce 2020/2021 ukončili povinnou školní docházku a získali stupeň základního vzdělání celkem 73 žáci devátého ročníku. Z celkového počtu žáků bylo 78 % přijato na studijní obory, 1,5 % bylo přijato na umělecký studijní obor a 20,5 % na učební obory.

Deváťáci ukončili na naší škole jednu z etap svého života, do té další jim přejeme mnoho štěstí.
Nová životní etapa začíná prvňáčkům. Pevně věříme, že jejich vstup do školy nebude omezen, že se budou moci zúčastnit Vánočního cinkání, škol v přírodě…

Mgr. Eva Cacková

Reklama

Předchozí článek2. ZŠ Dobříš – Nový školní rok je před námi
Další článekPřednáška pro seniory – jak se nestat obětí podvodů takzvaných Šmejdů