Co je za námi a co nás čeká v TrnceV letošním školním roce vstupuje Základní škola Trnka do pátého roku své existence. V září 2016 prošli hlavním vchodem Trnky první žáci. Bylo jich pouhých dvacet. Nyní máme ve škole téměř šestkrát víc dětí a z tehdejších prvňáků už jsou páťáci. Z tohoto pohledu čtyři roky znamenají skutečně mnoho.

Co se tedy v Trnce podařilo naplnit z cílů, které si její zakladatelky v roce 2016 vytkly, a na co se můžeme těšit v příštích letech? Především se škola stále rozrůstá jak prostorově, tak početně. Každý rok přibude nově zrekonstruovaná učebna a minulý školní rok se Trnka stala druhostupňovou školou. Letos se může pochlubit bezbariérovým vstupem a novým sociálním zařízením v přízemí. S počtem dětí roste i pedagogický sbor. Trnka je tak pracovním působištěm pro 25 pedagogů.
V průběhu let vznikly akce, které se staly tradiční součástí dění v Trnce. Každý školní rok se konají adaptační výjezdy tříd, dále projektové dny k významným výročím i tématům, vánoční představení, jarní benefiční koncert a letní zahradní slavnost, kde se setkávají rodiče a příznivci školy. Trnka pořádala také besedy a přednášky na různá aktuální témata. Pod hlavičkou Trnkakce se konají příměstské tábory a pravidelné volnočasové kroužky pro děti nejen z Trnky.

V první polovině letošního září čeká žáky všech tříd společný týden v Louňovicích pod Blaníkem. Ten měl proběhnout už v červnu, ale vzhledem k epidemiologické situaci byl odložen. V zimě se poprvé uskuteční lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně, který by se v budoucnu měl konat každý druhý rok a střídat se s výjezdem do zahraničí.

Na závěr si vás dovolujeme požádat o podporu v projektu Donio na stránce www.donio.cz/Trnka. Přispět můžete jakoukoli částkou a za příspěvek lze získat atraktivní odměnu. Situace kolem koronaviru výrazně zasáhla do letošních plánů školy a do snah o získání peněz na rekonstrukci nové třídy, proto volíme tuto cestu. Děkujeme za vaši přízeň!

Adéla Sauerová

Reklama

Předchozí článekFanča Vandasová: JINoDnY– vernisáž výstavy
Další článekZŠ Lidická Dobříš