Členské schůze Základní organizace ČZS Dobříš

Zdroj foto: www.pixabay.com


Vážení přátelé, naše Základní organizace ČZS Dobříš dne 7. května 2022 zorganizovala jednání členské schůze, na kterém bylo přijato toto usnesení:

1. Členská schůze souhlasí se zprávou o činnosti ZO ČZS Dobříš za rok 2022.
2. Členská schůze souhlasí se zprávou o hospodaření za minulé období.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu KK.
4. Členská schůze souhlasí s plánem činnosti na rok 2022.
5. Členská schůze pověřuje výbor ZO k dalšímu jednání o nové osadě s místní samosprávou a s OVOZP.
6. Členská schůze se usnesla na dobrovolných brigádách na moštárně, a to každou první sobotu v měsíci od 8.00.
7. Členská schůze se usnesla na zvýšení odměny ze 70 Kč na 140 Kč při zvýšení ceny za pálení na 195 Kč/l pro cizí a 170 Kč/l pro členy organizace.
8. Žádáme všechny členy organizace, aby se dostavili během měsíce května vždy v pátek od 14.00 do 18.00 nebo v sobotu od 8.00 do 10.00 na moštárnu s platnou legitimací ke kontrole členských známek.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

Reklama

Předchozí článekSokol Dobříš: Červen patří dětem
Další článekBSK JUNIORS TEAM – dětský cyklistický oddíl