Činnost Městské policie v Dobříši za měsíc květen 2019 – výběr případů1. 5. ve 20.00 hod. proběhla kontrola zákazu kouření ve vnitřních prostorách restaurací na náměstí. Kontrola směřovala na dodržování zák. č. 65/2017 Sb. Tato novela chrání především zdraví hostů a zaměstnanců před škodlivými účinky tabákového kouře.

3. 5. v 8.00 hod. došlo ke skoku z okna jednoho z bytů ve čtrnáctipatrovém domě v Dobříši. Jednalo se o sebevraždu staršího muže. Bezprostředně po události byli na místě přítomni policisté, strážníci a záchranáři. Muž bohužel zemřel na místě v důsledku mnohačetných poranění způsobených pádem z velké výšky.

4. 5. v 5.18 hod. bylo na služebně MP přijato oznámení o fyzickém napadení na Mírovém náměstí. Muž (nar. 1998) byl opakovaně udeřen útočníkem pěstí do obličeje. RZS byla na místě a zraněného převezla k ošetření. Dechové zkoušky na alkohol u obou účastníků byly pozitivní, u útočníka téměř 2,30 ‰. O události byla vyrozuměna PČR, která ve věci dále šetří.

4. 5. ve 22.20 hod. byl na Mírovém náměstí nalezen zraněný muž (nar. 1972) v silně podnapilém stavu. Po pádu na chodník měl rozbitou hlavu a nos. Dechová zkouška u něj prokázala téměř 3,01 ‰ alkoholu. Cizí zavinění nebylo zjištěno, následoval odvoz k ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.

10. 5. ve 13.00 hod. došlo u rybníka Papež k údajnému konfliktu rybářů s místní mládeží. Jádrem sporu se stalo požívání alkoholických nápojů a kouření cigaret nezletilými a dále také způsobený nepořádek v okolí. Oznamovatel požádal strážníky o časté kontroly tohoto místa.

13. 5. v 19.38 hod. byla přijata stížnost na dvě osoby znečišťující veřejné prostranství v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží. Osoby bez domova byly z těchto míst vykázány.

13. 5. v 19.57 hod. zajistili strážníci v součinnosti s příslušným lesníkem-revírníkem úklid sražené srny u silnice u Svaté Anny.

13. 5. ve 21.24 hod. byly hlídce MP telefonicky oznámeny neshody v baru na Mírovém náměstí. Na místě se nacházel muž (nar. 1977), který rozbil zařízení baru a napadl personál. Provedená dechová zkouška prokázala 2,19 ‰ alkoholu a podle dalších zjištění byl útočník také pod vlivem drog. Dotyčný se choval agresivně a hlídku MP začal slovně urážet. Z důvodu podezření z trestného činu byl útočník dle § 76 odst. 2 trestního řádu omezen na osobní svobodě, následně mu byla přiložena služební pouta a byl zajištěn ve služebním vozidle. Majitelka baru odhadla způsobenou škodu na zařízení na cca 10 až 15 tisíc Kč. V součinnosti s hlídkou PČR byl zadržený eskortován do cely předběžného zadržení v Příbrami.

15. 5. ve 20.30 hod. bylo přijato oznámení, že u slepičárny v Trnové se pohybují dvě krávy přímo u silnice. Informace byla sdělena do přilehlého kravína.

16. 5. v 10.20 hod. bylo oznámeno na linku 156, že na dálnici D4 z Prahy do Příbrami byl na 31. km vyhozen náklad a hrozila dopravní nehoda. K zajištění úklidu byla přivolána pověřená firma. Přesto se nepodařilo zabránit dopravní nehodě, kdy na náklad najel nákladní vůz. Bylo zjištěno, že se jednalo o nový mrazák, který někomu vypadl z auta. Věc je v šetření PČR.

17. 5. v 19.45 hod. ležel v komunikaci Příbramská bezvládný muž a hrozilo zranění projíždějícími vozidly. Hlídka muže probrala a bylo zjištěno, že se nacházel pod vlivem alkoholu. S hlídkou však komunikoval, viditelná zranění neměl, vyšetření odmítl. Strážníci jej odvedli mimo nebezpečí.

18.19. 5. zasahovali strážníci po oznámení na MP u starší dezorientované ženy. Nevěděla, kde se nachází ani jak se jmenuje. Bylo zjištěno, že paní bydlí v Dobříši a trpí Alzheimerovou chorobou. Strážníci se o ženu postarali a odvedli ji zpět do místa bydliště.

18. 5. ve 23.55 hod. se na služebnu MP dostavil muž (nar. 1988) se zakrváceným obličejem. Uvedl, že byl fyzicky napaden na Mírovém náměstí stejným mužem jako již dvakrát v minulosti, ale neřekl jeho jméno. Na místo byla přivolána RZS a hlídka OO PČR Dobříš. U oznamovatele byla provedena dechová zkouška alkotestem s výsledkem 2,43 ‰ alkoholu v dechu. Věc si převzala PČR k dalšímu šetření.

19. 5. v 5.00 hod. nález horského kola stříbrné barvy. Je uloženo na MP Dobříš.

20. 5. v 17.30 hod. v ulici Pražská u Coopu byl na zemi nalezen zmateně mluvící muž. Bylo zjištěno, že prodělal epileptický záchvat. Navíc se nacházel v podnapilém stavu, bylo mu naměřeno 2,63 ‰ alkoholu v dechu. Po přivolání RZS muž v sanitce prodělal ještě několik epileptických záchvatů, vyvolaných požitím alkoholu.

22. 5. v 16.40 hod. došlo v ulici Západní k vyhrožování v důsledku partnerských neshod v souvislosti s rozchodem a majetkovým vyrovnáním.

24. 5. v 9.03 hod. zasahovali strážníci u dopravní nehody za sanatoriem v Dobříši. V poškozeném vozidle byl u zraněného řidiče přítomen pes a hrozilo, že bude agresivní a bude bránit svého pána. Statný německý ovčák byl odborně odchycen přivolaným pověřeným pracovníkem. Řidič vozidla způsobil dopravní nehodu v důsledku náhlé zdravotní indispozice.

27. 5. v odpoledních hodinách byly na sídlišti Na Větrníku nahlášeny dvě osoby požívající alkoholické nápoje před prodejnou potravin. Jejich počínání bylo v rozporu s tzv. alkoholovou obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015, která na území města Dobříše zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství pod pokutou až 10 tisíc Kč za její porušení. Osoby byly z místa vykázány.

28. 5. hlášeny přejeté kachny u rybníka Papež na Větrníku. Kachny se v blízkosti komunikace v určitém období pohybují ve větším množství a přemísťují se až k prodejně Penny. Při pohybu na silnici jim hrozí nebezpečí přejetí. Naší součástí MP bylo požádáno o zřízení dopravní úpravy „Pozor kachny“. Prosíme o maximální trpělivost a opatrnost, než bude na silnici u rybníka dopravní značení nainstalováno.

28. 5. v 9.00 hod. nahlášen roj včel na zahradě domu v ulici Bezová. O zajištění roje se postaral strážník MP Dobříš, zkušený včelař.

30. 5. v 5.00 hod. měla paní z oblasti ulice U Ovčína obavu z vloupání. Její pes již přes hodinu hlasitě a intenzivně štěkal a díval se na dveře. Žena přivolala strážníky, kteří věc prověřili. Nikdo podezřelý se na místě, ale ani v blízkém okolí nenacházel.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekPoliciáda 2019 – akce pro děti
Další článekPsí útulek Dobříš