Činnost Městské policie Dobříš za měsíc srpen 2017

Zdroj foto: Pixabay


Pokuty celkem: 20 700 Kč
Celkem přestupků: 107

Z oznámení vybíráme:

Opakované stání vozidla u domu v ul. Pražská bez příslušné parkovací karty.

Oznámení se stížností. Vozidlo bylo v ulici zaparkované bez karty již několikrát. Strážníci na vozidlo vypsali výzvy pro nepřítomného řidiče. Ten však nereagoval a nedostavil se na služebnu MP k projednání ve věci. Bylo přistoupeno k přiložení TPZOV, tzv. botičky. Reakce byla okamžitá. Z naší strany byla také uložena pokuta příkazem na místě.

 

 

Opakované stání vozidla bez parkovací karty

1. 8. v 7.15 hod. Bezdomovec. V Husově parčíku zkolaboval muž – místní nepřizpůsobivý občan. V době své náhlé příhody se muž nacházel ve velmi špatném zdravotním stavu. Přivolaný lékař nařídil odvoz do nemocnice. Muž bohužel po ošetření v nemocnici a návratu na Dobříš, tak jako v minulosti, odmítal nabízenou pomoc včetně nabízeného levného ubytování. Přestupky bezdomovců obecně řeší strážníci častěji v letním období. Přestože to zakazují městské vyhlášky, bezdomovci požívají alkohol na veřejných místech, znečišťují veřejná prostranství, případně ruší noční klid apod. Velký problém je v jejich případě s uložením pokut nebo jiných sankcí, tito lidé nedisponují finančními prostředky. Vymahatelnost je těžká. Městská policie však musí reagovat vždy, na každé oznámení. Některým občanům především vadí, že tito lidé bez přístřeší je i obtěžují nebo žebrají o peníze.

1. 8. ve 23.45 hod. Rušení nočního klidu. Na hřišti Antivandal bylo veselo. Mládež zde měla „dýchánek“ – hudební produkci. Strážníci činnost ukončili.

3. 8. ve 14.45 hod. Dětské hřiště – pastorační centrum. Strážníci obdrželi oznámení. Na hřišti se schází mládež a ničí zde majetek. Na přilehlém stole pod altánem byl dokonce objeven nacistický symbol. Strážníci v místech zvýšili kontroly. O symbolu byla informována PČR.

Ztráty a nálezy: 7. 8. byl nalezen kufr s bouracím kladivem na alejce u sochy sv. Šebestiána. 8. 8. na plovárně u Papeže byly nalezeny dámské hodinky, dále klíče na modré šňůrce na Mírovém náměstí. 12. 8. byly nalezeny na dámském veřejném WC záclony v pytli. Prosíme tímto majitele věcí, dostavte se s občanským průkazem na MP. Budeme požadovat popis a názvy věcí, zvláštní znamení apod. Městská policie eviduje plno nálezů i z dřívější doby. Zastavte se, je možné, že ztracenou věc máte právě u nás.

7. 8. ve 22.30 hod. Probíhala pátrací akce s Policií ČR. Pátralo se po dvou osobách, které se ztratily v lese. Strážníci MP osoby nalezli 1 km před hájovnou Knížecí studánky a zajistili jejich odvoz do obce Voznice, kde mají trvalý pobyt.

7. 8. ve 23.50 hod. Havárie vody. Bylo oznámeno, že teče voda v rozestavěném objektu u pivovaru. Strážníci na místě zjistili únik vody z hlavního uzávěru. Celý spodek budovy již byl pod vodou. Na místo byla přivolána pohotovost VHS a byl informován správce budovy, který slíbil, že místo zajistí.

10. 8. ve 21.47 hod. Poškození osobního vozidla v ulici Jáchymovská. Operační důstojník PČR požádal hlídku MP o součinnost ve zmíněné ulici, kde došlo k poškození vozidla rozbitím předního a zadního skla, dále ke krádeži věcí, které se měly nacházet ve vozidle. Svědek události na místě uvedl, že pouze slyšel velkou ránu a viděl utíkat osobu od vozidla. Celou událost řeší PČR ve své kompetenci.

11. 8. v 19.15 hod. Strážníci řešili v oblasti Lipek sousedské spory ohledně řezání větví u plotu. Strážníci věc na místě vyřešili, bylo promluveno s oznamovatelem. Právní úprava problematiky přesahujících větví, kdy lidem vadí, že sousedův strom zasahuje na jejich pozemek, větve např. zastiňují dům, je zakotvena v § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a lze ji shrnout následovně: Pokud někomu bude vadit sousedův strom, stačí se domluvit se sousedem. Pokud domluva není možná, doporučuji sepsat dopis do vlastních rukou a mít doklad, že byl soused upozorněn písemně. Když soused nebude reagovat ani po tomto upozornění, lze větev šetrným způsobem uříznout a řádně si tento úkon zadokumentovat.

12. 8. Strážníci se zaměřili na přestupky v ulici Lesní. Jak vzešlo ze stížnosti, v ulici údajně stojí zaparkovaná vozidla na chodníku a řidiči zde překračují povolenou rychlost. Po upozornění obyvatel bydlících v ulici byla vozidla přeparkována a při dalších kontrolách ze strany strážníků nebyl prozatím žádný další přestupek zaznamenán. Kontroly probíhají každý den.

13. 8. Byla opět provedena kontrola parkování u zámku. Řidiči nadále nerespektují dopravní značení zákaz stání a zákaz vjezdu všech vozidel, nedovolené stání na chodníku a na zeleni. Bylo uloženo 10 výzev pro nepřítomné řidiče. Přestupky byly řešeny příkazy na místě.

18. 8. v 12.35 hod. Nezajištěné vozidlo a stání v lesních prostorách. Stalo se na Větrníku v lese, kdy majitel vozu nechal vůz otevřený a nezajištěný proti krádeži. Dle lustrace vozidla bylo dále zjištěno, komu žlutá Škoda Felicia patří a byly podniknuty další kroky.

22. 8. ve 13 hod. Odchyt laně. Laň zmateně pobíhala na parkovišti u Penny Marketu na Větrníku, poté přeběhla do ulice Hálkova. Strážníci společně s dobrovolnými hasiči a lesníkem laň pomocí sítě odchytli a odvezli do lesa u sanatoria.

31. 8. v 8.40 hod. Strážníci odchytli volně pobíhajícího psa. Pes byl nalezen v ulici Březová, majitel psa však v nedohlednu. Křížence strážníci odvezli do útulku. Až ve 13 hod. byl vydán majitelce, bytem Na Ovčíně. Bylo zjištěno, že pes nebyl čipován, což je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů. Po zaplacení pokuty příkazem na místě a poplatku za odchyt byl pes vydán.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekProgram zápasů Program zápasů MFK Dobříš – říjen
Další článekPsí útulek Dobříš – říjen 2017