6.4 C
Dobris
Sobota, Prosinec 7, 2019

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do nového roku. Ohlédněme se tedy za tím uplynulým. Podařilo se během něj zrealizovat dvě zásadní akce. Jednou byla rekonstrukce budovy základní školy, kdy se podařilo v půdních prostorách vybudovat dvě...

Informace z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – Rozpočet obce na rok 2017 jako přebytkový s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle rozpočtové skladby dle odvětvového třídění. Příjmy rozpočtu...