Bezpečná Dobříš s činností městské policie – výběr za duben 2020V měsíci dubnu stále platila vládní nařízení proti šíření koronaviru a strážníci tak dohlíželi na jejich dodržování a pomoc ohroženým skupinám našich občanů. Mimo to se samozřejmě zabývali i dalšími činnostmi a zajištěním pořádku, ochrany a bezpečnosti osob i majetku.

 • Při vloupání do objektu OC Prachanda byla našimi strážníky poskytnuta PČR součinnost při zajištění místa trestného činu.
 • Nahlášena černá skládka, na lesní cestě, v blízkosti novostaveb. Jednalo se o odložený stavební odpad. Byl informován majitel pozemku, který skládku uklidil na své náklady, pachatele se nepodařilo zjistit.
 • Sousedské spory v domě č. p. 106, na Mírovém náměstí. Jednalo se o občanské soužití, slovní napadání. Strážníci situaci na místě uklidňovali hodinu.
 • Strážníci byli přivoláni na Dukelské náměstí. Zde žena prosila strážníky o pomoc, protože její přítel přišel domů opilý a ona se bála o sebe i o své dítě. Hlídka muže odvedla k přespání k matce. Nedošlo k žádnému násilí ani ublížení na zdraví.
 • Na parkovišti v Lipkách se neznámý pachatel pokusil o vloupání do osobního vozidla, jednalo se o bílou dodávku. Pachatel byl oznamovatelem popsán a utíkal směrem na Chotobuš. I přesto, že MP nasadila i služebního psa, pachatel nebyl dopaden… Stopa se ztratila u zámecké zdi, pravděpodobně, měl zloděj, v místech přistavené vozidlo a ujel.
 • Psovod MP prováděl se služebním psem kontrolu garáží u Bedřicha, kdy jedna z garáží byla otevřená, ale bez poškození zámků a ani žádné jiné známky po vloupání. Byla vyrozuměna majitelka garáže a na místě neshledala žádnou ztrátu věcí. Nejspíše došlo k tomu, že její syn garáž zapomněl zamknout.
 • Na dětském hřišti za židovským hřbitovem, asi 100 m od lesa, na konci ulice Průmyslová bylo nalezeno dřevěné dětské odrážedlo. V místech se nacházejí prolézačky. Nález je uložen na služebně Městské policie v Dobříši, tel. číslo: 602 370 677.
 • Stížnost na přejeté kachny u rybníka Papež. Řidiči by měli dodržovat rychlost a měli by být ohleduplní.
 • Autohlídkou městské policie bylo v Dobříši kontrolováno parkoviště P+R Dobříš, ulice Pražská. Bylo zjištěno poškození skříně pokladny, kdy bylo zřetelně viditelné poškození. Jelikož zde bylo podezření z TČ vniknutí do parkomatu, kde byla uložená určitá hotovost, na místo byla přivolána PČR. Po příjezdu na místo události si PČR celou věc převzala k dalšímu opatření.
 • Oznámení občana. V pasáži u Heinzů ležel na zemi nehnutě muž, byla obava o jeho zdraví. Proběhla kontrola. V místě byl strážníky probuzen muž, r. nar. 1996, bez domova, sdělil, že zde jen usnul. Z místa byl hlídkou MP vykázán.
 • Oznámení ochranky z Penny Marketu u pivovaru na linku 156. Ochranka – muž byl slovně napaden agresivním mladíkem jen proto, že chtěl nakupovat v době, kdy mohou nakupovat pouze důchodci. Z místa incidentu utekl. Dle RZ vozidla – bílý Mercedes – byl zjištěn muž z okresu Kladno. Nakonec bylo oznámení stáhnuto oznamovatelem, nechtěl po zklidnění situace nic oznamovat.
Nalezené dětské odrážedlo

SOS tlačítka pomáhají

Strážníci už několikrát zajistili díky SOS tlačítkům včasnou pomoc seniorům, kteří upadli nebo se jinak dostali do nebezpečí zdraví a života.

Pilotní program SOS tlačítka, který je určen pro osaměle žijící osoby se sníženou motorikou a mobilitou a s rizikem vážných zdravotních příhod, se v našem městě začíná osvědčovat. V případě stisku nebo aktivování tlačítka na základě pádu se spustí poplach na majáku, který je umístěn na služebně Městské policie Dobříš. Naši strážníci jsou tak schopni velmi rychle zajistit bezpečnost a pomoc dané osobě.


Upozornění: Zákon o ochraně ovzduší platí pro každého

V ulici Bezručova docházelo k pálení zelených větví od tújí. Vzniklo silné zakouření celé ulice a to se lidem nelíbilo. Strážníci na místě činnost zakázali, oheň byl ihned uhašen.

Co říká zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.? V § 23, odst.1: „(…) fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.”

Strž. Alena Kovaříková,
zástupkyně velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekJan Marek: 20 let v Dokasu. Od prvního do posledního dne jsem rád dělal pro Dobříš
Další článekJak si zařídit rybářský lístek