Jan Marek: 20 let v Dokasu. Od prvního do posledního dne jsem rád dělal pro DobříšJan Marek poznal městskou společnost prvně, když tady nastoupil jako kluk po vysoké škole svou civilní službu. Tenkrát se sem dostal na doporučení z kulturního domu, kde chtěl službu vykonávat. „Když jsem přišel na Dokas, byla to pro mne do slova a do písmene příliš hlučná samota,“ říká dnes s úsměvem bývalý jednatel společnosti Dokas, „nedokázal jsem si představit, že tu strávím celý rok a půl života!“

Jak nyní vidíte těch 20 let na Dokasu, z toho 11 let ve funkci jednatele?

První část mého působení byla jízda, kde kromě trhání norem (za to mě měli kolegové vždy v oblibě) jsme s klukama zažili i hodně zábavy. Našel jsem zde mnoho přátel. Končil jsem na pozici prokuristy, když jsem neviděl prostor pro rozvoj jak firmy, tak mne samotného. V roce 2008 jsem odešel do korporátu na manažerský post.

Vrátil jsem se zpět o rok později, na žádost vedení města, moc se mi nechtělo, nebýt to pomoc mému rodnému městu, asi bych se na to… Společnost byla na dně, tam, kam opět směřuje i nyní.

Jsem rád, že jsem měl štěstí na lidi, vytvořila se skvělá parta, lidi jsou klíč. Podařilo se z Dobříše dostat nadnárodní korporát ve svozu odpadů, opravili jsme sídlo společnosti a radnice nakonec umožnila i rekonstrukci sběrného dvora. Dokonce se povedlo udělat nějaké koncerty a dostat sem zase zpátky letní kino. Myslím, že tu po mně něco zůstane. Bavilo mne to, dávalo mi to smysl. To je pro mne důležitější než kariéra v kravatě a peníze.

Co je tedy z Vašeho pohledu zásadní problém Dokasu?

Zásadní problém Dokasu je vedení města. Odmítám hesla pravicových politiků, že město nemá podnikat apod. Např. v Německu je systém komunálních služeb v majetku obce běžný jev, jen my jsme k tomu asi mentálně nedospěli. Do politiky se jdou realizovat neschopní lidé, kterým zkrachuje jejich vlastní podnikání, tak vstoupí do partaje, rázem se stanou jednateli městské společnosti. Utíkají jim zaměstnanci, takže nejsou schopni zajistit provoz. Pak takový člověk přijde s tezí, že by byl lepší prodej. Protože je velmi ambiciózní, stane se lídrem kandidátky, lidé ho vykřížkují, nedostane se ani do zastupitelstva… A ejhle! On je místostarosta, který najednou mluví do všeho jenom proto, že může!

Problém je v tom, že na funkci radního nepotřebujete žádnou kvalifikaci v oblasti řízení lidí a managementu obecně. Do vedení města tak přicházejí lidé, kteří neumí plánovat, stanovovat cíle a postupně je plnit. A město podle toho vypadá, ostatně jako celá republika (smích).

Vedení města tak v lepším případě zná své kompetence, ale odmítá převzít osobní odpovědnost, bojí se rozhodovat. Takže často slyšíme, že se věci řeší, ale není to pravda. Na radnici si o tom jen povídají, ale nerozhodují.

O Vašem odchodu z pozice jednatele se ve městě hodně mluví. Je něco, co k tomu chcete říct?

Já jsem měl spory s každou radnicí, protože jsem, jaký jsem. Jsem přímý, jde mi o věc, a když s něčím nesouhlasím, tak to řeknu. Nejsem ochotný splnit úkol beze smyslu, nejsem voják, jsem myslící bytost. Každé čtyři roky jsem svědkem toho, jak lidi, které znám a mám je rád, se změní pod malicherným opojením mocí na dobříšské radnici. Lidé, kteří normálně věcně komunikují, najednou vyžadují bezmeznou poslušnost, ať jejich úkoly dávají smysl či nikoliv. Vždy jsem se řídil svým svědomím a pracoval pro město Dobříš, ne pro radnici. A to je pravý důvod mého odvolání z pozice jednatele.

To je také důvod, proč si stávající radnice najímá žoldáky mimo město (tajemník, jednatel Dokasu). Nejsou povinni městu, ale jen jim. Neznají poměry na Dobříši, neznají jiné názory než ty jediné správné, a to jsou názory jejich chlebodárců. Jaký to bude mít dopad na naše město, jim může být úplně jedno. Zato si odvezou žold. A to vše ve jménu „pro Dobříš“! Pak čteme, že předností je nebýt z Dobříše, a zejména nadšení! Za mě je předností být z Dobříše, a zejména znalosti a dovednosti!

Zrekonstruovaný sběrný dvůr s grafickou výzdobou

Vedení města jako jeden z hlavních důvodů Vašeho odvolání uvádí nedodržování zákona o veřejných zakázkách, který platí už od roku 2016, a nesplnění 80% objemu zakázek z města. Je to tak?

V Dokasu je dlouhodobý problém se zakázkami pro město Dobříš. Tady musí být dodržený poměr 80 % pro Dobříš, 20 % služby pro ostatní zákazníky. Radnice měla na papíru restrukturalizaci firmy, ale žádná radnice reálně nic neřešila a v mé kompetenci jako jednatele není měnit společnost, jak se mi zlíbí. Opakovaně jsem předkládal několik variant řešení, ale žádné nebylo přijato. Opět se báli rozhodnout! Své kompetence znají, ale odpovědnost odmítají. Takže za to může kdo? Samozřejmě jednatel společnosti.

To, co zveřejnila radnice na svém webu, je vyloženě sprosté, a plně vypovídá o jejich morálně volních kvalitách.
Potřeboval jsem uživit firmu tak, abych nemusel propouštět zaměstnance a mohl dostát finančním závazkům společnosti. Radnice mi přikázala dát výpověď obcím mimo náš region a zároveň odmítla dát Dokasu více zakázek. To mělo být uskutečněno na základě analýzy za cca 500 tis. Kč. Když mi to v prosinci nařídili, odmítl jsem. Nemohl jsem dát výpověď nasmlouvaným obcím před koncem roku. To se prostě nedělá, není to korektní jednání. Navíc bych tím firmu přivedl do insolvence. Za to jsem měl jako jednatel trestně právní odpovědnost. Proto jsem na radě města řekl, ať mě raději odvolají… a oni mne poslechli.

Také jsem byl hlavní překážka v prodeji společnosti. Radnice tvrdí, že Dokas chce, ale veškeré kroky, jež činí, svědčí o opaku. Radnice společnost systematicky poškozuje, mohu doložit, že i audit Dokasu ukládá více úkolů radnici než společnosti Dokas.
Stávající situaci čtu takto: vytvoříme problém „Dokas!“, ten se nepovede vyřešit ani s novým jednatelem, tak to raději prodáme. Nový jednatel nemůže přijít s jinými variantami řešení než já, protože taková řešení jednoduše neexistují. Již teď je mi ho líto, neboť na mne působí jako slušný člověk, který neví, komu a čemu vlastně slouží.

Co je v oblasti odpadového hospodářství z Vašeho pohledu třeba pro Dobříš udělat?

V roce 2030 bude konec skládkování. Je nesmysl, aby každá obec jednala se spalovnou zvlášť, to pro ně není žádný partner. Tohle musí zajistit Dobříš (už kvůli sobě samé) jako lídr pro celý region. Tady je však v současné době v rámci regionu velká nedůvěra vůči Dobříši na základě zkušeností okolních obcí s námi. To je smutné! Je potřeba, aby se konečně začalo řešit vše společně se Svazkem obcí Dobříšska a Novoknínska, a ne, aby se jen jednalo a mluvilo ve druhém patře na radnici bez znalosti věci. S obcemi k datu ukončení mého působení ve společnosti Dokas nikdo ohledně odpadového hospodářství nejednal. A to už vůbec nezmiňuji možnosti spolupráce v rámci širšího regionu, např. Svazek obcí Mníšek pod Brdy, Svazek obcí regionu dolní Berounka, Svazek obcí Podbrdsko, Svazek obcí Horymír atd. Jaké jsou plány v oblasti odpadového hospodářství stávající radnice, je velkou záhadou. Mne pan Svoboda pouze sdělil, že „radnice půjde asi jinou cestou“, což je velice transparentní a konkrétní zadání jednateli společnosti (smích).

Je něco, co byste dneska udělal jinak nebo co byste ještě chtěl pro Dobříš udělat?

Za mě je dobré, co jsem udělal. Postavil jsem firmu na nohy, všechno je tam více méně nové, udělal jsem pár koncertů, letní kino, něco se tu v létě dělo. Ve spolupráci s vedoucími sportovních klubů Dokas podporoval výchovu dětí ke sportu. Z toho mám velkou radost!

I když mě rodiče ve čtyřech letech z Dobříše odstěhovali do Prahy, stejně jsem tady trávil všechny víkendy, prázdniny, pak jsem sem dojížděl na gympl. Mám to tu rád a patřím sem. Prožil jsem tady nádherné dětství. Byla to doba, kdy Dobříš byla lídr regionu. Když si vzpomenu, co všechno tady bylo a jak to fungovalo, je mi z toho teď smutno. Chtěl jsem pomoc tomu, aby se to vrátilo, aby tady byla fajn parta lidí a místa, kde se mohou všichni scházet. Bez politikaření.
Myslím, že svůj dluh Dobříši a našemu regionu za hezké mládí jsem splatil.

Nemáte tedy ambice kandidovat na starostu, abyste mohl věci měnit?

V tuto chvíli nic nepřijímám a nic nevylučuji. Řekl jsem to politicky tak pěkně jako nejmenovaný politruk z dobříšské radnice?

Jsem občan Dobříše, o veřejné věci mám zájem, ale nikam se nehrnu. Jsem spíše manažer než politik. Pokud mne lidé osloví, rád pomohu, jak nejlépe budu umět.

Jaké jsou nyní Vaše plány, co budete dělat?

Popravdě řečeno, nedovedu moc pasivně odpočívat. Raději se regeneruji aktivně, nyní neplánuji, jen se zabývám projekty, na které jsem doposud neměl tolik času. A že toho je! Design, optimalizování firem, kapela, takže se mám čím bavit. Hlavně chci mít chvíli volno, srovnat hlavu, vždyť mi zbývá maximálně polovina života!

Redakčně zpracovánoPředchozí článekVážení a milí spoluobčané, obchodní partneři, zákazníci a přátelé,
Další článekBezpečná Dobříš s činností městské policie – výběr za duben 2020