Aktivity a projekty ve staré školeRozumíme penězům – projektový den věnovaný finanční gramotnosti

V pátek 21. října byl pro žáky 8.A a 8.B připraven projektový den na téma Nákup mimo kamenné prodejny. Tento projektový den jsme mohli uskutečnit na základě zapojení naší školy do programu Rozumíme penězům, který vznikl díky dlouhodobé spolupráci MONETA Money Bank a společnosti AISIS.

O výhodách a rizicích nakupování mimo kamenné prodejny s žáky diskutovala paní lektorka Veronika Kalátová, která se především soustředila na práva spojená s nákupem na internetu, například jak správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Osobní bankéřka Michaela Musilová pak hovořila o placení na internetu, správném zabezpečení účtů, podvodných e-shopech, …
Celý projektový den provázela dobrá nálada, žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací a zase o něco víc „rozumí penězům“.

Mgr. Kateřina Sobotková


Prevence na staré škole

Prevence vychází z dlouhodobé strategie naší školy a z Programu poradenských služeb, který prochází každoroční aktualizací. Plán aktivit připravuje školní poradenské pracoviště, které v tomto školním roce tvoří dvě výchovné poradkyně, školní metodik prevence a sociální pedagog. Pozice sociálního pedagoga na naší škole existuje díky operačnímu programu Jan Amos Komenský – Šablony I. Pro MŠ a ZŠ, které jsou spolufinancovány EU. Sociální pedagog pracuje se žáky ohroženými školním neúspěchem, spolupracuje s výchovným poradcem i metodikem prevence, žáky a jejich rodinami, pedagogy školy, převážně třídními učiteli a vedením, spolupracujícími subjekty (neziskové organizace, OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba, nízkoprahové kluby apod.). Podílí se na preventivní činnosti školy, propojuje rodinu žáka se školou a dalšími institucemi.

Preventivní aktivity, které zajišťují plnění Minimálního preventivního programu, jsou realizovány v průběhu celého školního roku v rámci školního vzdělávacího programu Brána do života. Další akce – besedy, přednášky a projekty realizujeme vlastními silami, některé zajišťují externí organizace. V loňském školním roce jsme navázali bližší spolupráci s organizací Magdaléna, o. p. s., která na škole realizuje preventivní programy v kolektivech I. i II. stupně. I v tomto školním roce jsme obdrželi dotaci z KÚ Středočeského kraje na harmonizační kurz ve čtvrtém a pátém ročníku. Díky manažerce prevence kriminality a protidrogové koordinátorce paní Mgr. Evě Přibylové proběhly preventivní programy i v šestých třídách.

Ing. Eva Skalická, Bc. Nicola Blábolilová, DiS.


Záložka spojuje školy

Tohoto česko-slovenského projektu se naše škola účastní už několik let. Cílem projektu je výměna záložek mezi českou a slovenskou základní školou a ukázka, že čtení může být zábava. V letošním školním roce se o výrobu záložek na téma „Můj literární příběh čeká na tvé přečtení“ postarala školní družina. Pro kresbu si děti vybraly postavu ze své oblíbené knížky. Věříme, že se záložky budou dětem na Slovensku líbit a pomohou jim při čtení. My se těšíme na zásilku záložek ze
Základní školy Janka Palu v Nemšové.

Martina Zemanová


STARKA

Podzimní číslo školního časopisu s novou grafickou úpravou naleznete na webových stránkách školy www.zsdobris.cz nebo přímo zde prostřednictvím QR kódu.Předchozí článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš
Další článekUčitel František Tatar