A co ta Trnka?Většina z nás to někdy zažila – máme doma předškoláka. Blíží se zápisy do 1. tříd, a tak přichází otázka, do jaké školy náš potomek nastoupí. Která je pro něj ta nejvhodnější? Jaké paní učitelky budou učit v prvních třídách? Máme zvolit jednu z velkých dobříšských škol nebo některou z okolních vesnic? A co ta nová, ZŠ Trnka? Jaká vlastně je, jak se tam učí?

Naše škola nyní funguje čtvrtým rokem. Za jejím vznikem stojí skupina lidí, které dohromady svedla myšlenka trochu odlišného školního přístupu a jen díky jejich obrovskému odhodlání a nadšení se podařilo tuto myšlenku proměnit v realitu. ZŠ Trnka má nyní 6 tříd, ve kterých se vzdělává celkem 94 dětí. V každé třídě je maximálně 16 žáků, což nám umožňuje individuální přístup a ošetření všech jevů, které se ve třídě objeví. Při výuce hojně využíváme kooperativní metody, metody kritického myšlení, zaměřujeme se na rozvoj čtenářské gramotnosti, matematiku učíme podle profesora Hejného. Naši učitelé se stále intenzivně vzdělávají, aby načerpali inspirace z moderních pedagogických postupů. Snažíme se vést děti k tomu, aby uměly získat potřebné informace, které pak dokáží porovnat, třídit a vyhodnocovat, aby dokázaly spolupracovat, ale i obhájit svůj názor, pro který budou mít relevantní argumenty, aby respektovaly postoje a odlišnosti ostatních, aby maximálně využily svůj potenciál a nebály se na cestě za vzděláním udělat chybu. Velký důraz klademe na posilování sociálních vazeb mezi dětmi, a to napříč všemi ročníky. Dětem, které mají specifické potřeby v učení či chování, pomáháme najít cestu, po které se i jim půjde ve škole úspěšně.

Nezbytnou součástí naší školní filozofie je také partnerský přístup ve směru k rodičům. Otevřená komunikace a vzájemná informovanost je základem společného výchovně-vzdělávacího procesu. Pokud se chcete o naší škole dozvědět více, pročtěte si naše webové stránky nebo si domluvte osobní návštěvu. Naše škola je otevřená všem.

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Zápis do 1. třídy ZŠ Trnka se uskuteční v pátek 3. dubna.

Zápis u nás probíhá skupinovou formou, zájemci se proto musí předem zapsat do registračního systému, který je na našich webových stránkách www.zstrnkadobris.cz. Vzhledem k tomu, že z kapacitních důvodů nemůžeme zaručit přijetí všech dětí, které se k nám hlásí, je nutné zapsat se i na jinou základní školu.
Těšíme se na vás.

ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Reklama