4. mateřská škola v poločase školního roku

Zdroj: 4. MŠ Dobříš


Prázdniny utekly jako voda a s babím létem odletěla dětem do nenávratna doba letních her a bezstarostného skotačení. Také rodiče začali připravovat své děti na chvíli, kdy je doprovodí prvně do školky. V pondělí 4. září to konečně přišlo. Natěšené paní učitelky se přivítaly se svými školáčky ve všech třídách, rodiče seznámily s novinkami pro nadcházející školní rok a pak už nic nebránilo, aby se dětem znovu otevřely pomyslné brány do předškolního vzdělávání.

Největší změna čekala děti, které byly na jaře nově zapsány k docházce do mateřské školy. Začlenily se velmi rychle do kolektivů tříd mezi své starší kamarády, někteří z nich trochu s lítostí, že s nimi nebude maminka, na kterou byli doposud v každém okamžiku zvyklí, jiní s úsměvem a radostným očekáváním. Pod laskavým dohledem paní ředitelky, učitelek i ostatního personálu na ně čeká spousta nových zážitků a společně se budou připravovat na vstup do opravdové velké školy.

Zdroj: 4. MŠ Dobříš

Nový školní rok byl zahájen v pěti třídách rozdělených podle barev na třídu žlutou, modrou, zelenou, červenou a oranžovou. Ve všech třídách jsou děti od nejnižšího věku společně s dětmi nejstaršími. Z celkového počtu 136 dětí je přibližně 10% dětí s odkladem školní docházky o jeden rok. Těm je věnována zvláštní péče a pozornost podle doporučení specializovaného pedagogicko-psychologického pracoviště, v jehož péči jsou a také podle toho, z jakého důvodu byl odklad doporučen.

A jak se dětem v prvním pololetí nového školního roku dařilo? Pochopitelné je, že v prvních dnech byl kladen největší důraz na aklimatizaci těch nejmladších na pobyt v mateřské škole. Některé děti ještě ani nedosáhly věku 3 let a nové prostředí se spoustou nových tváří je pro ně velmi těžko překonatelným zážitkem. Proto mohou zpočátku menší děti docházet jen na dvě nebo tři hodiny. Později se doba pobytu postupně prodlužovala a v současnosti jsou už všechny děti na nové prostředí plně adaptovány.

Zdroj: 4. MŠ Dobříš

Děti se postupně seznamují s prostředím a režimem školy, poznají, kde je herna, ložnice, šatna, hygienické zázemí, kuchyně, kde se pro ně připravuje oběd i svačinky a také další třídy s dalšími kamarády. Pomalu a nenásilnou formou se děti učí sebeobsluze, rozvíjejí svoje dovednosti ve výchovně vzdělávacích programech i při běžných denních činnostech, osobní hygieně, hře i zábavě. Nezastupitelnou roli v adaptaci malých školáčků na nové podmínky, denní režim a hlavně na dětský kolektiv mají také starší spolužáci, kteří svým malým kamarádům brzy předvedli všechny hračky a zasvětili je do svých nejoblíbenějších her a činností.

Aby se dětem ve škole líbilo a zážitky ze školy byly co nejpříjemnější, připravují paní učitelky další zajímavé akce, které dětem pobyt v mateřské škole zpestřují. Patří mezi ně hlavně divadelní a cirkusová představení, třídní soutěže, besídky, plno her a třeba i návštěva Domova seniorů nebo návštěva dobříšské radnice a beseda dětí z červené třídy s panem starostou na téma české státnosti v době oslav výročí vzniku samostatného Československa.

Zdroj: 4. MŠ Dobříš

Zahájen byl plavecký výcvik a velmi silný dojem v dětech zanechala také návštěva Čechovy stodoly v Bukové, kde si děti ve workshopu nazvaném „Dýňování“ vyrobily vlastní dárkové předměty z dýní a vyzkoušely si výtvarné aktivity, se kterými se dosud většina z nich nesetkala. Mnohé z dětí jsou zapojeny do zájmových kroužků. Jde o kroužek anglického jazyka, kroužek výtvarný, tanečky, flétničky, dětský sbor Lentilky a keramický kroužek.

Naprostou samozřejmostí je denní pobyt na čerstvém vzduchu na vzorně udržované školní zahradě, v okolí mateřské školy nebo v přírodě, nejčastěji v anglickém parku dobříšského zámku, kde si děti nejraději prohlížejí zvířátka ze záchranné stanice z Hrachova umístěná v malé zoo. Ceníme si spolupráce s naprostou většinou rodičů dětí. Též ze strany zřizovatele je naší škole věnována trvalá péče.

Neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání dětí v našem předškolním zařízení je snaha po vytváření přátelského a přívětivého klimatu podobnému prostředí v rodině, klimatu plnému důvěry, ochoty, pochopení a spolupráce. Všichni pracovníci naší školy mají na paměti, že jednou z nejdůležitějších součástí výchovy každého člověka je prostředí, ve kterém od svého dětství vyrůstá a snaží se pro děti vytvářet takové podmínky, aby vzpomínaly na svou školičku s láskou i po mnoha letech.

Za kolektiv učitelek 4. mateřské školy Dobříš Jitka Vacková

Reklama

Předchozí článekOznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Další článekAni letos nechyběla Dobříš a region Dobříšska na veletrhu Regiontour 2018