Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Zdroj: www.mzv.cz


Starosta města Dobříše podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná

 • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a

 • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: Společenská místnost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo) Dobříš, Dukelské náměstí č. p. 443

pro voliče bydlící v ulicích: Bořivojova, Brdská, Brodce, Brodecká, Dělnická, Dukelské náměstí č. p. 443,  Hálkova, Havlíčkova, Horymírova, Hostomická, Krátká, Luční, Na Kole, Na Čihadlech, Na Lukách, Nerudova, Okružní, Pionýrů, Pleskotova, Plk.B. Petroviče, Schartova, Trnová, Trnovská, Truhlářská, U Plovárny, U Slovanky, Werichova, Západní, Zborovská, Žižkova.

 • ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost: Učebna 2. základní školy Dobříš, nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní č. p. 1035

pro voliče bydlící v ulicích: Anenská, Bedřicha Smetany, Fričova, Husova, Chotobuš, Lesní, Mánesova, Karnetova Zahrada, Náměstí Komenského, Příbramská, Školní, Tylova, U Slávie, V Lipkách, V Jezírkách, Za Poštou (mimo č. p. 1660), Zámecký park.

 • ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost: Taneční sál Základní umělecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č. p. 69

pro voliče bydlící v ulicích: Boženy Němcové, Bezručova, Bzdinka, Čs. armády, Družstevní, Dukelské náměstí (mimo č. p. 443), Františka Průši, Hornická, Jiráskova, Jana Tleskače, Jaroslava Foglara, Ke Bzdince, Ke Hlinovce, Ke Stínadlům, Mírové náměstí, Mládeže, Na Chmelnici, Nová, Polní, Přemyslova, Rosovická, Rychlích šípů, Svatá Anna, Tyršovo náměstí, Úvozová, Úzká, V Zahradách, Velkého Vonta, Za Branou.

 • ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost: Učebna 5. mateřské školy, přízemí, Dobříš, Jeřábová č. p. 613

pro voliče bydlící v ulicích: Azalková, Balabánova, Bratří Čapků, Březová, Gen. Beránka, Chatařská, Jasmínová, Jeřábová, K Oboře, K Vodárně, Levandulová, Lípová, Loukotova, Ludmily Polesné, Na Vlašce, Na Zlaté Stezce, Nad Papežem, Obora, Rukavičkářská, Růžová, Šeříková, Šípková, Trnková, chaty Vlaška, Vlaška.

 • ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost: Prostor Jídelny Dobříš, ul. Partyzána Svobody 940

pro voliče bydlící v ulicích: Bezová, Dlouhá, Dubinské Kaštánky, Javorová, Malé Paseky, Modřínová, Na Ligruse, Nad Prachandou, Na Vargači, Nádražní, Partyzána Svobody, Pod Hřbitovem, Pražská, Přímá, Průmyslová, Smrková, U Nádaží, U Ovčína, U Pilského potoka, U Pivovaru, U Kodetky, Vargač.

 • ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost: Učebna Základní školy Dobříš, Lidická č. p. 384

pro voliče bydlící v ulicích: 28. října, Antonína Dvořáka, Boženy Němcové č. p. 1046, 1722, 1723, Jáchymovská, Jiřího Wolkra, Lidická, Lomená, Ludvíka Kopáčka, Mírové náměstí č. p. 106, 107, 119, Mostecká, Na Nábřeží, Na Trávníkách, Náměstí Svobody, Plk. B. Petroviče, Pražská, Příkopy, Příkrá, Vančurova, Zahradní, Za Poštou 1660.

Nedílnou součástí tohoto oznámení je rozpis jednotlivých čísel popisných v okrscích uvedených v příloze č. 1.

 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 2. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
 3. Dle výše uvedeného zákona za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné.
 4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Odkazy

 Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města Dobříš

Zdroj: město Dobříš

 Předchozí článekDOBŘÍŠ VAŠIMA OČIMA aneb hledáme 10 priorit
Další článek4. mateřská škola v poločase školního roku