-0.3 C
Dobříš
Úterý, 31 března, 2020

Společenská kronika – březen 2020

Vzpomínky Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne 4. února 2020 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš...

Společenská kronika – únor 2020

Vzpomínka Jí byly děti milejší, než všechny světa statky, jim dala věno největší, své zlaté srdce matky. Dne 31. ledna 2020 by se dožila naše milovaná...

Společenská kronika – leden 2020

Dne 2. ledna 2020 uplynulo již 16 let, kdy nás navždy opustila naše maminka Anna Zelenková, „Švadlena“. Dne 20. ledna 2020 vzpomene naše rodina sté...

Společenská kronika – prosinec 2019

Dne 7. listopadu 2019 oslavila své 89. narozeniny paní Květa Došková z Dobříše. Do dalších let jí přejeme moc zdraví a životního elánu. Syn Karel...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OmluvaV posledním vydání Dobříšských listů jsme ve vzpomínce na pana Josefa Kalouse nedopatřením uvedli chybné jméno. Rodině pana Kalouse i všem čtenářům se omlouváme. PoděkováníDěkuji...

Společenská kronika – červenec–srpen

Vzpomínky Dne 19. července 2019 by oslavil 90. narozeniny náš táta, pan Václav Hlaváček, mistr kominický z Dobříše. 21. srpna to bude 20 let, kdy...

Společenská kronika – červen 2019

Vzpomínky V tento čas si připomínám již 25. výročí odchodu mého manžela Ladislava Holase z Dobříše. A současně je to...

Společenská kronika – září

Blahopřání Dne 6. 7. 2018 oslavil pan Václav Kubát z Dobříše krásných 90 let. Ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví přejí dcera a syn s...

Společenská kronika – červenec–srpen

Vzpomínky Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a smutku v srdci zůstává... Dne 16. 6. 2018 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný...

Společenská kronika – březen

Vzpomínky: 5. 2. 2018 by se býval dožil 70 let manžel Miroslav Matys. Stále vzpomíná manželka Helena a syn Míra. Dne 9. 2. 2018 uplynulo 30 let, kdy...