9. benefiční koncert

www.Brikcius.com - František Brikcius, Czech Cellist / český violoncellista. foto Marek Malůšek


Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a dobříšská farnost zvou všechny milovníky hudby na 9. benefiční „Koncert pro varhany“ pořádaný dne 18. listopadu v Zrcadlovém sále dobříšského zámku od 19 hod.

DUO BRIKCIUS
Violoncellisté, sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius (Duo Brikcius), uvedou skladby pro dvě violoncella. Koncert pro dvě violoncella od francouzského skladatele Françoise Couperina (1668–1733), Skladbu pro dvě violoncella českého skladatele Bohuslava Martinů (1890–1959), Duo „terezínského“ židovského skladatele Gideona Kleina (1919–1945), napsané krátce před 2. světovou válkou, jehož druhá věta zůstává symbolicky „Incompiuto“. Duo a další skladby Gideona Kleina byly propagovány a revidovány skladatelem Vojtěchem Saudkem (1951–2003), prasynovcem Franze Kafky. Dále pak Duo pour 2 violoncelles op. 53 n°1 od francouzského skladatele německého původu Jacquesa Offenbacha (1819–1880) a skladbu Mosty / Bridges pro dvě violoncella české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové, žijící ve Francii, věnovanou švýcarskému staviteli mostů Toni Rüttimannovi. Jako přídavek zahraje Duo Brikcius úpravu skladby Presto od českého skladatele Leoše Janáčka (1854–1928).
České violoncellové Duo Brikcius se věnuje studiu a koncertnímu provedení děl napsaných pro dvě violoncella, rozšíření znalosti současného publika o díla méně známá, zachování tradice již známých děl, inspiraci současných skladatelů (bez ohledu na národnost či věk) k tvorbě hudby pro Duo Brikcius, prezentaci české hudby v zahraničí, propagaci tvorby židovských-terezínských skladatelů a přinášení radosti z hudby.
Duo Brikcius vystoupilo na mnoha festivalech (např. Chotěbořské jaro, Boskovice, Baščaršijske noći, Duo Brikcius – 2 Cellos Tour, Dvořákův festival, Evropské dny židovské kultury, Století andělů a ďáblů v Pošumaví, Daniel Pearl Music Festival, Festival Culturel International de Musique Symphonique, Festival Brikcius, Festival Smetanovské dny, Festival Baroko v krvi, Bach Festival Gers) jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Francie, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.Brikcius.com.
V celoroční nabídce benefičních „Koncertů pro varhany“ byl tento koncert uveden se skladbami českých a terezínských židovských skladatelů. Pro velikou časovou vytíženost interpretů je program sestaven z repertoáru připravovaného pro 7. ročník cyklu koncertů komorní hudby „Festival Brikcius“, pořádaného ve dnech 14.–16. listopadu 2018 v Praze.
Dobrovolné vstupné je určeno pro obnovu dobříšských varhan.

Ivo Kylar

Reklama