ZŠ TRNKA: Jak vznikají média?Na tuto otázku a spoustu dalších hledali odpověď žáci 8. třídy ze ZŠ TRNKA v Dobříši v rámci projektového týdne Média. Celým týdnem vás provedou dva osmáci, Tonda a Kačka.

Náš projekt započal v pondělí 16. října. Nejdříve jsme se seznámili s tím, co všechno spadá pod pojem média. V druhé části dopoledne jsme podrobně prozkoumali týdeník Respekt, do jehož redakce jsme se chystali následující den. Zjišťovali jsme, o jakých píše tématech, jaké má rubriky, jak často vychází. Nakonec jsme si každý vybrali jeden článek a ten jsme pečlivě přečetli.

V úterý jsme vyrazili autobusem do Prahy do sídla společnosti Economia, a. s. Po cestě jsme si ještě stihli projít Žižkovský tunel. Poté už jsme se vydali do redakce Respektu, kterou nás provedl zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík. Po prohlídce nám zodpověděl naše otázky. Zaujalo nás, že jenom za loňský rok na cestách do terénu najezdil přes 50 000 km. Nebo že nikdy naživo neviděl ilustrátora titulní strany Pavla Reisenauera a že Respekt zaměstnává pouze 40 lidí.

Středeční práci jsme měli rozdělenou na tři části. V první části jsme se seznámili s pojmem „nová média”. Ověřili jsme si, že všechno, co vidíme na internetu, nemusí být ve skutečnosti tak, jak to vypadá. V druhé části jsme porovnávali, jak dva odlišné články různě popisují stejnou sociální realitu. Ukázali jsme si to na příkladu současné kauzy v městské části Mojžíř v Ústí nad Labem. V posledním bloku jsme se věnovali tomu, že nás média ovlivňují nejen slovem, ale i obrazem. Po nabytí nových zkušeností jsme si vyzkoušeli tvorbu pozvánky na prezentaci svých výstupů z projektu Média formou plakátu v aplikaci Canva.

Čtvrtek a pátek jsme věnovali vytváření výstupů (komiks, plakát, rozhovor, scénka a tento článek).
Myslíme si, že můžeme za celou naši třídu prohlásit: V tomto týdnu jsme se dozvěděli spoustu nových a důležitých informací z tématu média a moc jsme si to užili.

Za celou osmou třídu se s vámi loučí Antonín Klvač a Kateřina Tománková


ZŠ TRNKA a MASO

Ve čtvrtek 2. listopadu se dva naše týmy účastnily matematické soutěže MASO na Matematicko-fyzikální fakultě UK.
Byla to pro nás první zkušenost, kdy jsme pronikali do strategie celé soutěže. Nestačí totiž jen spočítat příklady, ale na základě získaných kreditů je třeba zahrát vítězně hru, která je každý rok úplně nová. Přestože jsme se teprve rozkoukávali, podařilo se nám dosáhnout krásných výsledků. Tým Beta-Delta si odváží krásné 16. místo z Karlova (79. v celé ČR), což je TOP umístění v rámci základních škol (soutěží i gymnázia). Tým Gama dosáhl na 37. místo na Karlově (276. celkově). Soutěž nás hodně bavila a už teď se těšíme na jarní kolo.

Ing. Eva Matějková


Jaký byl koncert Invisible World

Dne 8. listopadu se v jídelně Základní školy Trnka odehrál nevšední hudební zážitek s kapelou Invisible World. Čtyřčlenná skupina pod vedením Tomáše Lišky prezentovala mimo jiné i nový materiál z jejich poslední desky Synergy.
Sál byl plný lidí, kteří si užívali pestrou paletu world music, jakou kapela nabízí. Během vystoupení došlo k nečekané proměně – Tomáš Liška, vedoucí kapely, se na chvíli proměnil v improvizovaného profesora u tabule. Tato neočekávaná interakce s publikem dodala koncertu další rozměr a ukázala, že Invisible World není jen o hudbě, ale také o zážitku a interakci s posluchači.

Celkově to byl večer plný hudby a spontánnosti, který diváky nejen zabavil, ale i zaujal. Invisible World zanechali v trnkové školní jídelně dojem, který bude ještě dlouho rezonovat v paměti těch, kteří byli svědky této hudební události.

Za spolek Trnkový květ Anna Dostálová

Akce byla spolufinancována formou veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Dobříše.
Za podporu děkujeme.Předchozí článekLesní škola: Jurtíci
Další článekZŠ TRNKA a MASO