ZŠ Lidická Dobříš a nový školní rokUrčitě si nemyslíte, že s vydáním vysvědčení se škola zamkne a má také prázdniny! Naše škola ani nevydechla po ruchu posledního dne a už se třídy začaly malovat, uklízet a dále připravovat na nový školní rok…

To vše ale za stálého provozu, který byl sice prázdninový, ale nebyl bez dětí: příměstské tábory od gymnastiky až po letní příměstské tábory pro ukrajinské děti dočasně žijící v našem městě, a samozřejmě – v prvním patře školy v Lidické je už několik let dětská skupina Čáp, která musí mít provoz.

Standardní opravy a údržba budovy, mytí oken a zalévání květin – i to je letní práce paní školnice a uklízečky. Letos ovšem přibyl i rozsáhlý „stěhovací manévr“, protože pobyt v kanceláři ředitelny mi byl po šesti letech ukončen, tak jsem měsíc třídila, zakládala a ukládala dokumenty, které se musí archivovat, aby s novým školním rokem měla nová paní ředitelka čistý pracovní stůl…

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy chování a děti s kombinací zdravotního postižení a s autismem. Máme osmdesátiletou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem ke každému žákovi, vzdělávání probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci se pravidelně účastní různých soutěží, součástí vzdělávací a výchovné práce jsou pravidelné návštěvy divadelních a hudebních představení, výlety, exkurze, plavecký výcvik, turistické vycházky a jiné. Naším cílem je vychovávat žáky, kteří dokáží co nejvíce využít svůj duševní i fyzický potenciál. Snažíme se, aby naše škola byla místem, kam se žáci těší, jsou spokojeni a cítí se bezpečně.
Přeji nové paní ředitelce hodně zdaru v její práci.

Mgr. Eva BurešováPředchozí článekNovou ředitelkou ZŠ Lidická je Mgr. Michaela Fejtová Krajská
Další článekAkademie třetího věku – A3V VISK Dobříš