Zrekonstruovaná jídelna a varna ve 2. ZŠ až pro 1 200 obědůS posledním říjnem se žákům otevřela nově zrekonstruovaná jídelna a varna ve 2. ZŠ ve Školní ulici v Dobříši. Rekonstrukce byla realizována za plného provozu s minimálním dopadem na chod školy. Původní kapacita jídelny se zvýšila téměř 2,5krát na 1 200 obědů. Děti si na uvítanou pochutnaly na řízku s bramborem.

Projekt novostavby školního pavilonu a rozšíření kapacity jídelny a varny s přístavbou hospodářského pavilonu byl zahájen v únoru 2018. Celková investice vložená do školního zařízení byla 40,1 mil. Kč, z toho 14,06 mil. Kč platilo město Dobříš a dotace Ministerstva financí byla ve výši 26,04 mil. Kč. Stavbu realizovala společnost Vistoria CZ, a.s., a technický dozor investora zajišťovala Publikon Bohemia, s.r.o.

Během stavebních prací se ukázalo, že u suterénu hospodářského pavilonu nebylo dlouhodobě dobře řešeno odvodnění dešťové kanalizace a bylo nutno provést úpravu. Původní elektrorozvaděč v objektu nevyhovoval z kapacitních důvodů nově navržené technologii, a proto byl zřízen nový se souhlasem ČEZu. Do varny byly instalovány nejmodernější gastrotechnologie – konvektomaty, elektrický čtyřplotýnkový sporák, výrobníky chlazených nápojů, mrazicí boxy atd. Výrazným prvkem je i nový sběrný pás pro odkládání špinavého nádobí a dále pásový mycí stroj včetně tepelného čerpadla a sušicí zóny.

Dne 15. 10. 2019 proběhla finální kontrola hospodářského pavilonu a do protokolu byly uvedeny nedodělky, které nebyly vážné povahy a odstraněny byly do 31. 10. 2019. Technický dozor ocenil profesionální přístup generálního zhotovitele a všech účastníků výstavby v průběhu celého procesu. Projekt, ve kterém je zadavatelem město, si klade náročnější požadavky na řízení stavby, než to je obvyklé u komerčních investic. Předčasné užívání stavby je povolené do 30. 6. 2020. Celková kolaudace bude v březnu 2020.

Redakce DL, Ing. Markéta Samcová

Reklama