Zprávy ze ZUŠPo období karantény se od 11. května postupně vrací výuka do budovy základní umělecké školy, samozřejmě jen v těch oborech, kde prostorové možnosti umožňují průběh výuky za současného respektování aktuálních nařízení. 

Období distanční výuky přineslo mnoho zajímavých poznatků do naší praxe. Každý učitel přistoupil k výuce podle možností svých, jakož i možností dětí i rodičů. Převážná část žáků se přizpůsobila nelehké situaci a překlenula toto období způsobem, který si zaslouží pochvalu. Všichni zúčastnění museli zapojit kreativitu, umění improvizace a práce s tím, co je momentálně možné, neboť ve výuce na dálku bylo nutné přizpůsobovat se okolnostem doslova ze dne na den. Pořizování nahrávek od učitelů i žáků se ukázalo jako velmi funkční doplněk výuky, a mnozí z nás budeme záznamy ve vyšší míře používat i nadále, při běžné výuce. 

Momentálně připravujeme ve škole závěrečné zkoušky, které proběhnou v týdnu od 15. do 19. června. Ty bude možné absolvovat jednou z těchto možností – buď formou prezenční, v budově školy v průběhu běžné hodiny, nebo způsobem distančním, prostřednictvím již zmíněných nahrávek, bez fyzické přítomnosti žáka. 

V červnu (22. a 23.) proběhnou také zkoušky přijímací. Důležitou novinkou, nutnou k přesné organizaci přijímacích zkoušek, je podávání přihlášek předem na adresu školy, nejpozději do 15. června. Při velkém zájmu bude pak možné využít i termíny přijímacích zkoušek stanovené na září. Přihlášku i informace k přijímacím řízení najdete na www.zusdobris.eu.

V červnu také proběhne, v případě příznivého počasí, závěrečný happening v rámci Dnů evropské hudby. V pátek 19. června odpoledne se před budovou školy představí školní kapely i sólisté. Vzhledem k venkovnímu prostoru bude již možné hrát i poslouchat bez roušek. Přijďte si poslechnout, těšíme se na Vás! 

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš Předchozí článekVážení spoluobčané,
Další článekDobříšské listy – červenec–srpen 2020