Zprávy z 2. ZŠ DobříšPřírodověda v 5.B – Podnebné pásy, skupinová práce

Žáci 5.B se v hodinách přírodovědy učí o podnebných pásech a během skupinové práce si k jednotlivým pásům vytváří informační tabule. Informace si žáci vyhledávají v učebnicích, encyklopediích a na internetu.

Svou výslednou práci pak prezentují před třídou. Složení skupin se u každého podnebného pásu mění. Děti už vypracovaly prezentace na tropický a subtropický pás a v nových skupinách si teď připravují materiály pro mírný pás. Práce se dětem opravdu moc povedly a jsou vystaveny na chodbě u třídy 5.B.

Mgr. M. Kloudová, třídní učitelka


Pohádkový karneval ve školní družině

Konečně nadešel dlouho očekávaný den, na který se děti velmi těšily – pohádkový karneval. Už dva týdny předem vyráběly různé masky, chystaly kostýmy pohádkových postav a učily se některé základní taneční kroky. Celé odpoledne si děti moc užily – tancovaly, soutěžily a také si pochutnaly na malém občerstvení.

Iva Zůzová, ŠD


Úspěch našich žákyň – 1. místo

Každým rokem pořádáme školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Po uskutečnění školního kola jsme vyslali vítězky obou kategorií do okresního kola. Obě dívky se této úlohy zhostily se ctí a na okresní kolo do Příbrami se těšily.
Mladší kategorii reprezentovala Anežka Jurenková, která v ní zvítězila a obsadila krásné 1. místo. Starší kategorii reprezentovala Natálie Jarešová, která se umístila na 6. místě. Obě žákyně si zaslouží velkou gratulaci a poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Za tým angličtinářů 2. stupně Mgr. Kateřina Křivonosková


Výukové video 5.D z hodin AJ

Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme vám podívat se na webové stránky školy, kde nyní naleznete velmi zdařilé video, které natočili žáci 5.D v hodinách angličtiny.
Video naleznete konkrétně pod tímto odkazem: https://www.2zsdobris.cz/zakladni-skola/nasi-zaci-a-jejich-aktivity/prace-v-hodinach-1/video-our-school-our-timetable-1365cs.html.

Eva Kašparová


Olympiády v plném proudu

V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila žákyně Alicia Macurová ze 6.D krásné 3. místo a postupuje do krajského kola.
Školní kolo biologické olympiády mělo název „Jak přežít zimu“. Žáci 6.–8. ročníku si změřili znalosti v testu z daného tématu, poznávání organismů a laboratorní práci. Z každé kategorie postoupili tři nejlepší do okresního kola.
Kategorie C: Jan Vovsík, Viktorie Vobrová, Dagmar Maříková.
Kategorie D: Gabriella Majerová, Alžběta Kobíková, Michaela Kozáková, Anna Londinová.
Postupujícím gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jana Melicharová a Mgr. Daniela Malá


Šesťáci 2. ZŠ Dobříš informují o dětských právech

Žáci 6.D z 2. ZŠ Dobříš se v hodinách občanské výchovy stali autory informačních „brožurek“ na téma dětských práv. Knížečky vyrobené z jednoho listu papíru plnili důležitými fakty a radami. Nejprve se zaměřili na důležité body mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, v dalších částech díla se již soustředili zejména na práva na ochranu proti násilí, zneužívání a týrání. Nechybí ani důležité informace, kam se obrátit, pokud jsou práva porušována. Kontakty žáci vyhledávali na webových stránkách dotčených organizací.

Mgr. I. Kropáčková Štroufová

Reklama

Předchozí článekZprávy z Lidické
Další článekZákladní škola Dobříš, Komenského nám. 35