Zápis do 1. ročníku na ZŠ Lidická, Dobříš (aktuální stav)Vážení zákonní zástupci,
zápis k povinné školní docházce bude probíhat od 1. 4. do 15. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

Na základě doporučení MŠMT upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

a) prostřednictvím datové schránky;
b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail);
c) poštou;
d) případně dle konkrétní situace osobně v úředních hodinách pondělí nebo středa 9.00–10.30 hod.

Příloha je k dispozici na webových stránkách školy: www.zsdobris-lidicka.cz:

1. zápisový list do 1. ročníku
2. žádost o přijetí k povinné školní docházce – k té musíte přiložit doporučení ŠPZ a lékaře
3. žádost o odklad – k té musíte přiložit doporučení ŠPZ a lékaře
Tiskopisy vyplňte v PC nebo hůlkovým písmem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Po skončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsaným dítětem zaměřené na seznámení se školou, pedagogickými pracovníky, vzdělávacími programy. Na shledanou!

Reklama

Předchozí článekMasopustní rej na ZŠ Lidická, Dobříš
Další článekVzpomínka na Mirka Procházku