Základní umělecká škola v době koronaviru



Základní umělecká škola v Dobříši pokračuje v distanční výuce stejně jako všechny ostatní školy. K výuce používáme běžně dostupné komunikační platformy jako Skype, WhatsApp a v hromadných předmětech pak Microfost Teams, Noutee atd.

hlavně ve verbální komunikaci, výuka v ZUŠ zejména v hudebním oboru komunikuje také prostřednictvím přenosu hudebních dat. Vyžaduje to poněkud sofistikovanější řešení. Od samotného začátku této pandemie se snažíme postupně vylepšovat IT vybavení, to znamená kvalitní, výkonné počítače s potřebnými softwary, rychlé připojení a také znalosti v ovládání této techniky.
Aby zvuk nástrojů byl co nejkvalitnější, používáme externí mikrofony, mixážní pulty, zvukové karty, které jinak běžně využíváme při nahrávání a ozvučování živých koncertů (v současné době zakázaných). Tak například mikrofony, které jsou součástí běžných webových kamer, mají pro nahrávání nevyhovující frekvenční charakteristiku, a tudíž nedokážou věrohodně přenést barvu hudebního nástroje.

Pokud se týká souhry, musíme ji realizovat prostřednictvím nahrávek partů, které žákům posíláme buď prostřednictvím Skypu, nebo WhatsAppu. Žák pak skladbu přehraje s touto nahrávkou, která ale musí mít odpovídající zvukovou kvalitu, tak aby to žáka bavilo. Ideální by samozřejmě bylo hrát současně na obou stranách, to ale z technických důvodů (latence, zpoždění) nelze, stejně tak nám kvalitu degradují časté výpadky zvuku a obrazu (pomalé nebo zahlcené internetové připojení). Zkrátka je stále co vylepšovat.

Přesto výuka i za těchto podmínek probíhá v běžném režimu. Část učitelů vyučuje z domova a část ze školy. Veřejná vystoupení sice organizovat nemůžeme, tak alespoň podle možností pořádáme tzv. Covid koncerty. Jsou to jednotlivá vystoupení žáků, kteří předvádí, co se naučili v průběhu pandemie, a která můžete zhlédnout na našich stránkách www.zusdobris.eu.

Závěrem: Distanční vyučování v ZUŠ je přes veškerou snahu a technické vymoženosti mnohem náročnější jak pro učitele, tak pro žáky a v žádném případě jím nelze nahradit výuku prezenční. O tom už toho ale bylo napsáno opravdu hodně.

Pokud bych měl najít nějaké pozitivum tohoto stavu, tak snad to, že posouvá znalosti žáků, ale i nás učitelů ZUŠ v digitálních technologiích ve spojení s hudbou a uměním. Budeme je zřejmě potřebovat, jak to tak vypadá, stále častěji.

Jan Voděra, ředitel ZUŠ Dobříš

Reklama

Předchozí článekPsí útulek Dobříš
Další článekVyužívejte možnost on-line objednávání na přepážky s vyvolávacím systémem Městského úřadu Dobříš