Vyjádření k územní studii „Úvozová ul. – Bzdinka“Vzhledem k velké mediální pozornosti a protichůdnosti některých vyjádření k projednávání územní studie v lokalitě ulice Úvozové si dovolím osvětlit úlohu rodiny Colloredo-Mannsfeld v této kauze. Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se tato otázka řešila. Bohužel jsem se z pracovních důvodů nemohl tohoto zasedání účastnit, tak volím alespoň tuto formu vysvětlení.
Výše uvedená lokalita je podle platného územního plánu určena k zástavbě. Tato plánovací dokumentace ukládá vyhotovení územní studie v termínu do 31. 12. 2015. Nevím, proč tato studie nebyla v tomto termínu vyhotovena a ani mi to nepřísluší hodnotit. Zpracování této studie se začalo v loňském roce, kdy byla svolána schůze vlastníků pozemků v dané lokalitě, aby komise pro místní rozvoj znala názory vlastníků. Byl jsem tedy jako zástupce největšího spoluvlastníka pozemků v dané lokalitě pozván na toto setkání. Vzhledem ke skutečnosti, že v době schvalování územního plánu jsem pro rodinu Colloredo-Mannsfeld nepracoval a ani na Dobříši nebydlel, tak jsem vznesl dotaz k panu Colloredovi, jaké má s pozemky úmysly. Potvrdil mi, že on i paní Kristina C.-M., jako druhý spoluvlastník, mají zájem na těchto pozemcích stavět, pokud to umožní územní plán. O této skutečnosti jsem také komisi pro místní rozvoj informoval a totéž jsem zopakoval na prvním veřejném projednávání této studie. Toť vše. Dál je vše v rukou stavebního úřadu a zastupitelů.
Velmi mne mrzí, kolik se kolem této kauzy objevilo spekulací, fám a polopravd, které dehonestují nejen mou osobu, ale hlavně jméno rodiny Colloredo-Mannsfeld, jejíž vstřícný přístup při jednání s vedením města není zase až tak zcela běžný!

Ing. Michal Pernica, Ph.D., ředitel Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.Předchozí článekVyjádření člena zastupitelstva
Další článekUpozornění na šetrné hospodaření s vodou v letním období