Vítání nových občánků města Dobříše v roce 2021V prosincovém vydání Dobříšských listů jsme zveřejnili informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše. Tato tradiční akce se v našem městě koná již mnoho let a je krásnou a slavnostní chvílí pro celou rodinu nově narozeného dítka.

V loňském roce se mohl tento slavnostní obřad konat po dlouhé době, jelikož i tyto akce zasáhla omezení způsobená pandemií covid-19. Bohužel chybou redakce nám z prosincového čísla u tohoto příspěvku vypadla část textu a vy jste se tak nemohli dozvědět, které děti jsme to vlastně v listopadu 2021 konečně mohli oficiálně přivítat v Dobříši. Někteří rodiče čekali na tuto krásnou chvíli i dva roky, a proto se omlouváme, i touto cestou ještě jednou vítáme naše nové občánky v Dobříši a do života jim přejeme jen to nejlepší – zdraví, štěstí, lásku, radost a hodně kamarádů.
Vítání občánků města Dobříše se nově konalo ve výstavním sále Kulturního domu v Dobříši a neslo se v krásné a slavnostní atmosféře, kterou si užívali rodiče, děti i samotní zástupci města.

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 byli přivítání tito občánci:
Adam a Filip Fišerovi, Nikola Vrátníková, Ema Tůmová, Vít Křivonoska, Antonín Lener, Jiří Kocán, Adriana Lebedová, Viktorie Tomanová, Anna Josefa Šebánková a Tobiáš Januška.

V úterý 9. 11. 2021 byli přivítání tito občánci:
Marek Gamper, Anna Drncová, Victoria Anna Sichardt, Amálie a Alžběta Šafránkovy, Matouš Aust, Lucie Košinová, Antonín Kabourek, Sofie Vimmrová, Martin Vlach, Mája Vacková, Ondřej Sklenář, Eliška Melšová.

Znovu si dovolujeme také zpozornit, že rodiče nově narozených dětí si musejí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu. Přihlášku je možné stáhnout z webových stránek města nebo vyplnit osobně na Městském úřadě Dobříš.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekPoděkování zdravotníkům ze Střediska zdraví Dobříš za rok 2021
Další článekKalendáře města Dobříš na rok 2022 mají nový styl