Vážení spoluobčané,12. dubna sice skončil nouzový stav, přesto jsme ještě daleko od situace, kterou jsme pokládali za běžnou před vypuknutím epidemie. Řada věcí zřejmě již nebude jako dřív. Nemocí zatím v Dobříši prošlo 1 345 osob, to je přes 15 % trvale žijících obyvatel. Oproti začátku března, kdy i u nás vrcholila třetí vlna, jsou nyní počty osob, které mají aktuálně pozitivní test, poloviční.

Podobně jako řada jiných pracovišť, i zaměstnanci městského úřadu absolvují pravidelné testování. I v Dobříši se zvyšuje počet osob, které již byly očkovány: senioři, učitelé, chronicky nemocní. Žáci se postupně vracejí do škol a společně s učiteli mohou docenit výhody prezenční výuky. Státem nastavené podmínky pro žáky jsou kritizovány řadou rodičů, své výhrady mají i pedagogové. Společně s ostatními starosty a vedením Středočeského kraje se snažíme dosáhnout vhodnějšího přístupu. Vedení Středočeského kraje odeslalo v polovině dubna vládě výzvu, ve které žádá o přehodnocení metody plošného testování žáků ve školách a školských zařízeních a nalezení cesty financování pro vhodnější typ PCR testů.

Na konci dubna zastupitelé města projednávali požadavky vlastníků pozemků na změny územního plánu. Jsou to složitá témata, která ovlivní podobu města a jeho okolí na desítky let. Pokud vás to zajímá, sledujte prosím web města a zapojte se do debaty se svým názorem.

Toto číslo je tematicky věnované kultuře. V době epidemie si řada z nás uvědomuje její význam. Někteří věnují více času literatuře, jiní sledování filmů či vlastní hudební tvorbě. Ať už kulturu aktivně tvoříte, nebo ji vstřebáváte se sluchátky či ovladačem v ruce, jistě vás obohacuje. Už loni covid překazil tradiční Dobříšské májové slavnosti. I když se situace postupně uvolňuje, tradiční slavnosti s koncerty nelze ani letos uspořádat. Všechny, kteří se na přípravě podíleli a do poslední chvíle spolu s vámi doufali, to velmi mrzí. Pokud to situace dovolí, uspořádáme na konci léta další pivní slavnosti a snad se časem setkáme i na nějakém koncertu. V termínu 22. 5. se tak můžeme všichni těšit alespoň na oblíbené dobříšské regionální trhy.

Loni řada z vás projevila velký zájem o letní kino v anglickém parku, proto promítání plánujeme i na letošní léto. V srpnu by se také v Dobříši měla konat zcela nová kulturní akce: 1. ročník festivalu klasické hudby v čele s Jaroslavem Svěceným pod názvem Festival hudby zámek Dobříš. Tato akce má potenciál přitáhnout významnou pozornost k našemu městu. Velmi se těším, že se na některém z koncertů během pětidenního festivalu potkáme.

I nadále můžete v různých částech města sledovat stavební ruch. Pokračují práce na Pražské ulici v centru města, probíhá rekonstrukce ubytovny na Větrníku a úpravy břehu rybníka u Papežanky, tak aby prostředí bylo vhodnější pro koupání a odpočinek. Děkujeme firmě BIOS Dobříš a jejímu jednateli panu Sevaldovi, že věnovali dřevěný materiál, který instalovali na novém mole. Dokončena byla likvidace kina, rekonstrukce ulice U Slávie či doplnění dětského hřiště na Větrníku. U sportovní haly je nové veřejné pítko. Probíhají opravy ulic po zimě i jarní úklid a první sečení veřejné zeleně.

V dubnu se i Dobříš zapojila do výzvy Deset tisíc kroků, kde soutěží jednotlivci, týmy i celá města. V květnu se naše město zapojí do výzvy Do práce na kole. K tomu chceme uspořádat další akce pro podporu cyklistiky ve městě a okolí. Takže trochu toho pohybu, dobrá kultura a pevné zdraví… důvod radovat se z každého dne.

Pavel Svoboda, starosta

Reklama

Předchozí článekCovidu navzdory připravujeme Dobříšské májové slavnosti 2021
Další článekDobříšské listy – květen 2021