Úřad není nepřítelVolby jsou skončeny, hlasy sečteny, vítězové známi. Dovolte mi tedy, abych se nyní, když už jsou karty rozdány, a nemohu tak již ovlivnit voliče, vyjádřil k některým předvolebním slibům hnutí a stran, které se ucházely o vaši přízeň na Dobříši. Ze své pozice vedoucího městského úřadu (tajemníka) bych se rád zaměřil na některá prohlášení, která se týkají právě mnou vedené instituce.
Nechci rozebírat sliby, které spadají čistě do tzv. samostatné působnosti obce. Kolik se opraví silnic a chodníků, kde a kdy se opraví, jestli bude na Dobříši městská hromadná doprava, zastřešený zimní stadion nebo zda bude svoz odpadů zdarma, je čistě v kompetenci politického vedení města, tj. takového vedení, které si občané zvolili. Pracovníci úřadu pak mají za úkol tyto sliby dle pokynů rady města a zastupitelstva realizovat.

Mobilní úřad pro seniory

Jedním z volebních slibů bylo zřídit mobilní úřad pro seniory. Již dnes naše úřednice z matriky vykonávají některé úkony v domovech seniorů nebo v léčebnách. Snažíme se nemocným a invalidním občanům co nejvíce vycházet vstříc, vyjma některých činností, kdy je prostě návštěva úřadu nutná, protože jsou s ní spojeny různé technické požadavky jako např. focení na cestovní doklady a podobně.

Pomalost a složitost úřadu

I naším cílem je některé procesy urychlit a zjednodušit. Souhlasím, že v mnoha případech je rozhodování dlouhé a pro běžného občana složité. Bohužel většina z toho je způsobena samotnými zákony, kterými se musíme řídit a ve kterých jsou stanoveny lhůty a termíny. Pokud se jako občan rozhodnete koupit si auto, druhý den ho můžete mít doma. Úřad ale musí nejprve udělat výběrové řízení, aby zjistil nejvýhodnější cenu, pak si smlouvu o koupi nechat schválit radou města, která se schází 1× za dva týdny. Nemluvě o tom, že některé věci musí schvalovat přímo zastupitelstvo, které se schází zhruba 1× za tři měsíce. Pak se někdo rozhodne odvolat a vše se musí znovu přezkoumat atd, atd. Všechny tyto termíny se nasčítají a prodlužují a nejen občan, ale i my úředníci jsme z toho nešťastní, neboť věřte, že nikdo z nás nemá zájem hromadit nevyřešené případy.

Transparentnost a otevřenost úřadu

Transparentnost a otevřenost úřadu je dána jednak zákonem, kdy máme jasně stanoveno, co zveřejňovat a v jakém rozsahu, což lze dohledat ve veřejných registrech a databázích. Nad rámec zákona pak např. zveřejňujeme materiály pro zastupitelstvo nebo zápisy z jednání rady města, které jsou opět přístupné na webu města. Pokud chcete vědět některé další informace a pokud to zákon dovoluje, sdělíme vám je, ale nelze např. sdělit, zda váš soused zaplatil poplatek za psa nebo za odpad. Úředníci jsou v těchto případech vázáni mlčenlivostí. Pokud chce některá politická strana nebo hnutí uveřejňovat např. zápisy z jednání všech komisí, je potřeba si uvědomit, že před zveřejněním musí být zápis anonymizován, aby se v něm nevyskytovaly osobní údaje. Zápis ze sociální komise pak může vypadat např. takto: „Paní XY byl přidělen sociální byt na adrese XY.“ Je nutno si uvědomit, že i takováto anonymizace něco stojí a politické vedení musí rozhodnout, zda tyto náklady bude investovat do těchto procesů nebo např. do opravy dětského hřiště.

Arogance úředníků

Stalo se již zaběhlým a fungujícím pravidlem, že pokud chcete vzbudit lítost, ukážete týrané stěně. A pokud chcete zaujmout občany před volbami a tak trochu je vyprovokovat, zmíníte ve svých slibech arogantního úředníka, který parazituje na vašich daních.

V zákoně je napsáno „(…) každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile (…)“. Já bych s dovolením toto poupravil: úředník i občan mají povinnost se k sobě navzájem chovat zdvořile a navzájem se respektovat…
Naším posláním je samozřejmě služba občanům. Jsme si vědomi, že jsme placeni z vašich daní. Máme vám pomáhat, a věřím, že pomáháme, při vyřizování vašich životních situací, jako je narození dítěte, svatba, registrace vozidla, změna bydliště, ztráta občanského průkazu nebo cestovního pasu atd.
Úřad má ale i druhou rovinu, tzv. vrchnostenskou – zastupuje stát v přenesené působnosti. Není to můj „arogantní“ pojem, ale je to oficiální termín. V této rovině je naším úkolem dohlížet na dodržování zákonů a bohužel i případně trestat. Jedná se např. o přestupky, které občan způsobí rychlou jízdou v automobilu, musíme řešit sousedské spory nebo ochraňovat děti, pokud máme podezření, že se o ně rodiče nedobře starají. Při této činnosti udělujeme i pokuty dle příslušných zákonů a chápu, že právě tady se dostáváme na tenký led, protože ne každý občan uzná, že přestupek spáchal a je ochoten pokutu zaplatit. Dvojnásobek toto platí u sporů mezi občany, kde úředník je vlastně v pozici „soudce“ a musí rozhodnout pro jednu nebo druhou stranu, přičemž ona jedna strana, které rozhodnutím nevyhovíte, bude logicky nespokojená, a pak už je blízko označit daného úředníka za arogantního.
I přesto tento pocit „arogance úředníků“ respektuji a žádám vás, abyste mě v takovémto případě kontaktovali a konkrétně sdělili, jak s vámi bylo špatně zacházeno. Pevně věřím, že na Dobříši je arogantní chování úředníků výjimkou, ale i tyto výjimky chci odstranit.

Závěr

Za své dva roky působení na úřadě v pozici tajemníka jsem se setkal se všemi zaměstnanci a s klidným srdcem mohu říci, že to jsou normální lidé stejně jako každý z nás. Není tedy důvod chodit na úřad se strachem. Budu rád, pokud se o vaše pocity podělíte a pomocí dotazníku na webu města mi dáte zpětnou vazbu o vaší návštěvě na úřadě.
Úřadu se bát nemusíte. A pokud se bojíte, přijďte za mnou.

Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš

Navštívili jste úřad? Dejte nám zpětnou vazbu, abychom se mohli zlepšit. Stačí vyplnit anonymní anketu, která je umístěná na webu města https://1url.cz/@spokojenyobcan.

Reklama

Předchozí článekUpozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
Další článekJsme v tom všichni spolu, ať se nám to líbí, nebo ne