Jsme v tom všichni spolu, ať se nám to líbí, nebo neCo chci od lidí v novém vedení města a zastupitelstvu? Chci, aby se racionálně a usilovně věnovali klíčovému tématu, které považuji za hlavní prioritu mnoha následujících let – stav životního prostředí nejen v našem městě a nejbližším okolí. Proč? Protože stav životního prostředí zásadně ovlivňuje a bude ovlivňovat kvalitu života každého z nás bez ohledu na věk, politické názory a velikost majetku.

Pokud budou další 4 roky promarněny politikařením, uspokojováním osobních potřeb, touhou po moci, penězích nebo funkcích a hledáním důvodů a argumentů podporujícím tvrzení, že něco „nejde a nepůjde“, tak jen dokážeme sami sobě, že jsme všichni nadále zaslepeni neobhajitelnou představou, že vše na Zemi je určeno pouze k obchodování a jako zdroj peněz. Dříve nebo později pak zjistíme, že trefně formulované obavy původních obyvatel Severní Ameriky jsme dokázali dobrovolně proměnit v realitu. „Teprve až pokácíme poslední strom, až otrávíme poslední řeku, až ulovíme poslední rybu, přijdeme na to, že se peníze nedají jíst.“
Výmluvy, osočování, popírání, lhaní nebo hledání viníků možná nakrátko uleví našemu svědomí, ale čistší vzduch a vodu, méně jedovatou půdu a odolnější lesy nepřinese. Nezbývá tedy než začít se změnami u sebe a chtít po každém zastupiteli a politikovi, aby jednal zodpovědně a v zájmu všech obyvatel města a ostatních živých bytostí.
Jakou Dobříš, městskou zeleň, okolní půdu, vodní zdroje a lesy chceme předat svým dětem a vnoučatům? Rozumná a realizovatelná doporučení pro politiky na všech úrovních státní moci jsou formulována například na webových stránkách Hnutí Duha – www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-vyzvy-novych-starostu.
Co chcete vy?

Jíra Drvoštěp Štěpo

Reklama

Předchozí článekÚřad není nepřítel
Další článekDěkujeme