Tvoříme Dobříš 2020Letos v nultém ročníku participativního rozpočtu získal nejvíce hlasů návrh venkovní posilovny v Lipkách. Ten se v těchto dnech realizuje. V tuto chvíli se vybírá vhodná podoba konstrukce.

Dne 11. 11. 2019 bude spuštěn sběr návrhů pro rok 2020. Částka, která se na projekty bude rozdělovat, by však měla být vyšší než letos. Našim cílem je přesvědčit kolegy zastupitele, aby v rozpočtu na rok 2020 podpořili položku pro projekty participativního rozpočtu ve výši 500 tisíc Kč.

Pravidla zůstávají téměř beze změn. V novém ročníku mezi základní pravidla patří: návrh může podat osoba starší 15 let. Každý může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast navrhovatele na prezentaci návrhů. Pro tato setkání s veřejností předpokládáme 1 až 2 termíny. Navrhovaný projekt nesmí propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. Celková částka může být využita jedním vítězným návrhem. Pokud nebude realizací vítězného návrhu vyčerpána celá částka, ze zbývajících návrhů budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných prostředků. Návrhy bude možné podávat do 25. 1. 2020. Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejněna na stránkách https://tvorime.dobris.cz.

Reklama