Třetí sezóna lesní komunitní školy a školky Jsem lesem

Zdroj: skolavlese.wixsite.com


Lesní komunitní škola a školka Jsem lesem druhého září v Dobříši slavnostně zahájila třetí rok své existence. Školáci se učí ve smíšeném kolektivu malotřídky. Každý měsíc mají jedno téma, ve kterém si osvojují učivo jednotlivých předmětů pro jednotlivé ročníky.
Matematiku se učí především pomocí Hejného metody, ale nevyhýbají se ani klasické matematice. Číst se učí genetickou metodou a píší vázaným písmem. Po ukončení ročníků
v naší komunitní lesní škole má dítě srovnatelné znalosti jako z klasické základní školy,
a není tedy problém k nám přestoupit i v průběhu školní docházky (a samozřejmě také naopak).
Kromě běžného vzdělávání se naše škola soustředí především na vytváření bezpečné
a přátelské atmosféry, která umožňuje dětem učit se od sebe navzájem, spolupracovat na projektech a získávat důvěru v sebe sama i ve své schopnosti, a rozvíjet tak svůj potenciál především z vnitřní motivace.

Děti v naší škole jsou v režimu domácího vzdělávání. Vedeme je k tomu, aby uměly samy ohodnotit své pokroky a aby s naší pomocí dosahovaly cílů, které si samy vytyčí. U nás nenajdete známky a na vysvědčení mají děti slovní hodnocení.

Není zde slyšet zvonění a ani hodiny nejsou pevně časově ohraničené. Vycházíme především z potřeb dětí. A protože víme, že učení jde ruku v ruce s pohybem, často střídáme činnosti u stolu a v pohybu po velké zahradě či v okolní přírodě. Každý týden se také vydáváme na zajímavé výlety nejen do přírody, ale také do měst za divadlem, výstavami či za zajímavými lidmi či činnostmi.

Pokud věříte, že děti mohou být aktivními činiteli svého vlastního formování a že škola či školka jsou víc než příprava na budoucí život, a máte chuť spoluvytvářet budoucnost svých dětí, přidejte se k nám. Momentálně máme místo ještě pro čtyři děti z třetí a první třídy.

V lesní školce jsou tři volná místa pro děti od tří do šesti let.

Barbora Pecháčková Uchytilová, https://skolavlese.wixsite.com/skolavlese

Reklama