Tajemník Městského úřadu Dobříš vyhlásil výběrové řízení na pozici referenta/ky stavebního úřadu

foto: Denisa Havlíčková


Město potřebuje doplnit odbor rovnou o dva nové pracovníky

Městský úřad Dobříš vyhlásil výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst referenta/ky stavebního úřadu. Odborníci, nejlépe s praxí či vzděláním v oblasti stavebnictví, architektury nebo práva, mají nyní jedinečnou příležitost stát se součástí týmu městského úřadu.

„Sháníme nové kolegy, kteří jsou schopni se orientovat v rychle se měnících právních předpisech a mají zájem podílet se na rozvoji našeho území,“ uvedla vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Alena Harmanová. „Hledáme lidi, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat, jsou pečliví, systémoví a mají schopnost samostatného rozhodování, ale zároveň jsou týmoví hráči.“

Na úspěšné kandidáty čeká pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. března 2024, nebo dle domluvy.

„Práce na stavebním úřadě není jednoduchá. Naopak, mnohdy je velmi náročná hlavně po psychické a odborné stránce, ale nikdo u nás není na nic sám. Troufám si říct, že máme dobrý tým, ve kterém se snažíme navzájem si pomáhat. Dost často je ráno moudřejší večera,“ říká vedoucí dobříšského stavebního úřadu, která se snaží být svým kolegům oporou. „Tak jako všude jinde jsou i u nás lepší a horší dny. Úkoly snadnější a úkoly náročnější. A i když se to možná nemusí zdát, i tady je prostor pro kreativitu a volnost, pokud je do práce nadšení. Navíc jako velký benefit vnímám možnost získání stabilní, jisté práce ve veřejném sektoru. Pro někoho z Dobříše či okolí je jistě benefitem i minimální dojíždění nebo rozmanitost práce v kanceláři i v terénu.“

Pokud tedy alespoň částečně splňujete požadavky na vypsanou pozici, hledáte práci nebo chcete změnu… Máte jedinečnou možnost využít právě vypsané výběrové řízení dobříšského úřadu.

Bližší informace k pozici referenta/ky stavebního úřadu

Pracovní náplň: výkon obecného stavebního úřadu
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Dobříš (správní obvod ORP Dobříš)
Platová třída: 9 nebo 10
• podle dosaženého stupně vzdělání a získání zkoušky ZOZ

Požadavky na uchazeče:

• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
• fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
• plná svéprávnost
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
4. nebo alespoň střední vzdělání s maturitou (technického směru výhodou).

Další požadavky:

• orientace v právním řádu ČR – zejména orientace v legislativě vztahující se ke stavebním předpisům (především stavební zákon a prováděcí vyhlášky)
• schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
• vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
• komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
• flexibilita a spolehlivost
• pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
• pokročilá znalost práce na PC – MS Office
• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
• ochota se dále vzdělávat
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
• praxe ve státní správě či samosprávě výhodou

K přihlášce připojte:

1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
2. čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce),
3. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

Zájemci mohou poslat své přihlášky na adresu Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@mestodobris.cz. Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 19. února 2024 do 13.00 hod.

Pro více informací o výběrovém řízení kontaktujte vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Alenu Harmanovou na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

Zpracovala DHPředchozí článekTvoříme Dobříš – pozvánka na veřejné představení projektů
Další článekPocta Antonínu Lohrovi: Hokejová vzpomínková akce v Dobříši